Regeringen vil lave investeringer i veje og jernbaner for 112,7 milliarder kroner de kommende ti år. En investering der er hårdt tiltrængt, men udmeldingen fra Teknologisk Institut er samtidigt klar – pengene er ”slidt op” på kort tid, hvis vi ”gør som vi plejer”.

Fremtidens vejinfrastruktur er under pres. Manglende råstoffer, øget trafikmængder, nye transportformer, klimatiske ændringer med voldsomme regnmængder og stigende grundvandsspejl er bare nogle af de udfordringer, som får Teknologisk Institut til at hejse et flag. For vi skal tænke os om en ekstra gang, når vi investerer milliarder i vejinfrastrukturen.

Bjarne Schmidt arbejder på Teknologisk Institut med netop vejinfrastruktur og udvikling af nye løsninger, og han opfordrer til, at der samtidig med investeringer i udbygning og vedligehold også prioriteres indsatser indenfor udvikling og innovation, så vi skaber en langsigtet samlet vision for udviklingen af vejinfrastrukturen.

– Det er positivt, at Regeringen vil investere over 100 mia. kr. i vores infrastruktur. Det vidner om en bevidsthed om, at infrastrukturen er afgørende for det danske samfund, hvilket vi er meget enige i. Men med de udfordringer vi står overfor, så er det ikke en lappeløsning vi skal tænke i. Vi skal også have en langsigtet plan for, hvordan vi imødekommer de udfordringer vi allerede nu kan se, at vi har med vores infrastruktur, siger Bjarne Schmidt.

Innovation og investering hænger sammen

For Bjarne Schmidt er der ingen tvivl om, at der er behov for nye teknologier og metoder til, hvordan vi bygger vores veje.

– Det er afgørende, at vi allerede nu udvikler løsninger, som kan imødekomme udfordringerne. Men innovationen i vejsektoren er begrænset og midler til at udvikle vejinfrastrukturen gennem Innovation, forskning og udvikling er i hård konkurrence med højere prioriterede områder i samfundet. Hvis vi fortsætter på den måde, så er risikoen for, at vi ender med at få en vejinfrastruktur som ikke lever op til vejbrugernes forventninger og oveni købet påvirker miljøet negativt, siger Bjarne Schmidt.

Ifølge Bjarne Schmidt, er vi allerede i dag bagud på point i forhold til vores infrastruktur.

– Når vi ser på den infrastruktur vi bygger i dag, så har vi stadig udfordringer med støj, CO2, håndtering af store regnmængder, hvor vejen oversvømmes, udslip og ikke mindst et efterslæb på vedligehold. Hvis vi skal imødekomme samfundets behov for mobilitet og værdiskabelse, så skal vi have bedre styr på de aspekter samtidig med, at vi tager højde for fx øget trafikmængde, højere temperaturer, stigende grundvandsspejl, ændringer i trafikmønstre – som platooning, reversible vognbaner, smallere kørebanebreder – og køretøjsteknologier, hvor vi fx kommer til at se selvkørende biler og flere elbiler. Det kommer til at stille helt nye og større krav til vejenes funktionalitet og fleksibilitet, hvis vi fremadrettet skal sikre mobilitet i samfundet – og det skal vi, understreger Bjarne Schmidt.

Fagre nye vejinfrastruktur

På Teknologisk Institut arbejder man på flere parametre for at forbedre Danmarks vejinfrastruktur. Udover at have gennemført en række udviklingsprojekter, som adresserer bl.a. klimaudfordringer og råstofmangel, så ser Teknologisk Institut potentiale inden for udvikling af materialer, intelligent infrastruktur og nye designmetoder for vejinfrastrukturen.

– Vores vision er klar – vejinfrastrukturen i 2030 understøtter et højteknologisk samfund på en bæredygtig måde – men det kræver, at vi gør noget nu, også fra politisk side, for udvikling kræver investeringer i innovation. Det er nødvendigt med innovations- og udviklingsinitiativer og der er brug for at igangsætte en række udviklingstiltag, som er tænkt sammen, så udviklingsaktiviteterne i fællesskab fordrer samme langsigtede vision. På Teknologisk Institut har vi netop foretaget en stor investering i form af ”Vejsektorens test- og udviklingslaboratorium”, som åbnede i marts i år. Og vi er klar til at være med til at løfte Danmark ind i verdensklasseligaen for infrastruktur, for det tror vi er nødvendigt, hvis vi skal understøtte Danmarks udvikling på det globale marked, slutter Bjarne Schmidt.

Bliv klogere til Vejsektordagene

Har du lyst til at få en status på fremtidens infratruktur, så kom forbi Vejsektordagene 2019 der finder sted d. 22.-23. maj hos Teknologisk Institut i Høje Taastrup.