I sin årsrapport for 2022 har Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) formuleret fem pejlemærker for dansk forsknings- og innovationspolitik, da rådet ser et behov for at justere balancerne i det danske forsknings- og innovationssystem.

Udover at være en redegørelse for, hvad Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd har beskæftiget sig med i det forgangne år, indeholder årsrapporten rådets vurdering af den generelle udvikling, kvalitet i international sammenhæng og samfundsmæssig relevans i dansk forskning, teknologiudvikling og innovation.

Fem pejlemærker for dansk forsknings- og innovationspolitik

I årsrapporten fremhæves fem centrale pejlemærker indenfor forskning og innovation.

  • Innovative virksomheder skaber økonomisk udvikling og robusthed i krisetider, derfor bør vi skabe flere og mere innovative virksomheder. Antallet af innovative SMV´er er på nuværende tidspunkt stagneret.
  • Dansk forskning og innovation bør ske med et internationalt udsyn. Vi bliver i Danmark dårligere til international videnudveksling, og derfor skal vi internationalisere ved hjælp af vidensdeling, mobilitet og samarbejde.
  • Forskning på universiteterne er fundamentet for udvikling. Derfor skal for snævre strukturelle og ledelsesmæssige rammer nedbrydes, så der gives plads til den nysgerrighedsdrevne forskning.
  • Der er et øget vidensniveau i alle samfundssektorer. Det er dog i denne sammenhæng et væsentligt pejlemærke, at vi opretholder et bredt dansk videnberedsskab.
  • Der skal sikres stabile rammer for samarbejdet imellem aktører i dansk forskning og innovation. Den økonomiske og politiske ustabilitet harmonerer ikke med at udvikle positive vidensmiljøer, hvorfor det bør være et pejlemærke at sikre stabilitet.

I Rapporten fremgår det også, at 25.000-35.000 danske virksomheder ikke indgår i det danske innovationsfremmesystem, herunder i samarbejder med GTS-institutterne, selvom disse virksomheder har både kapacitet og potentiale til at indgå i F&U samarbejder. Muligheden for flere F&U samarbejder fremhæves af DFiR som en mulig produktivitetsgevinst for de danske virksomheder i fremtiden.

Læs hele årsrapporten her