Fire GTS-institutter er med i nyt forsknings- og innovationspartnerskab, der vil gøre Danmark til frontløber inden for Power-to-X og fremtidens grønne brændstoffer. Partnerskabet er en af Innovationsfondens fire Innomissioner, der skal bidrage markant til den grønne omstilling.

Ambitionen med det nye partnerskab MissionGreenFuels er at udfase de fossile brændsler i skibsfart, tung vejtransport, luftfarten og den maritime shippingindustri frem mod 2030. Dermed kan Danmark komme i mål med en af de største udfordringer i den grønne omstilling.

”Vi skal i mål med at reducere Danmarks CO2-udledning med 70%. Det kræver, at vi udvikler fremtidens grønne brændstoffer. Der er et stort potentiale for en styrket dansk position inden for Power-to-X. Med en målrettet indsats, især inden for tung land- og skibs- og lufttransport, mener jeg det er muligt, at Danmarks energisystem i 2050 er baseret på 100 pct. vedvarende energi. Med de missionsdrevne partnerskaber bliver forsknings- og innovationsindsatsen konkret og målorienteret”, siger uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen.

Fokus på den korte og den lange bane

Det nye partnerskab arbejder på to overordnede parallelle spor med udgangspunkt i forskning. Det skal sikre implementering af ny viden og nye løsninger på både den korte og den lange bane.

Det ene spor ser på kommerciel opskalering af allerede kendte teknologier, realisering af store demonstrationsprojekter og opbygning af nye værdikæder målrettet aftagerne i transportsektoren på relativt kort sigt.

Det andet spor handler om forskning i nye forretningsmodeller og former for finansiering, adfærd og borgerinddragelse ved opførelse af power-to-X anlæg (PtX). Det er anlæg, der fremstiller brændstoffer og kemikalier ud af elektrolyse af brint.

Midlertidig bestyrelse

Partnerskabet har i udformningen af MissionGreenFuels opereret med en midlertidig bestyrelse. Den samler industrien, den akademiske verden, forskningen og GTS-institutter. Den nye bestyrelse er netop udpeget og træder sammen i juli.

I partnerskabet deltager følgende fire GTS-institutter: Alexandra Instituttet, DBI, FORCE Technology og Teknologisk Institut.

Læs mere her