IoT-sikkerhed er noget som i stigende grad bliver afgørende for mange virksomheder og organisationer. For at hjælpe med at sikre kvaliteten og sikkerheden i IoT-løsninger findes der faciliteter, hvor virksomheder kan få rådgivning af eksperter.

Af Alexander Tonnesen, GTS-foreningen

Alexandra Instituttet er et af de GTS-institutter, der beskæftiger sig med rådgivning omkring digitale løsninger herunder til, hvordan man som virksomhed skal forholde sig til fx sikkerhed.

Digital sikkerhed er noget der bliver mere og mere centralt, men som der desværre ikke altid er nok fokus på. Dette kan Head of Security Lab hos Alexandra Instituttet, Gert Læssøe Mikkelsen, nikke genkendende til:

”Ofte er det fordi, at sikkerhed, så at sige, bliver implicit – man antager, at de tekniske medarbejdere har styr på sikkerheden, og stiller en masse spørgsmål og krav til alt andet end sikkerhed – især om man bliver færdig til tiden. Der er heller ikke altid klarhed over, hvor ansvaret for at rykke på det ligger”, fortæller han.

Fungerer som en ekstern IT-sikkerhedsafdeling

Alexandra Instituttet oplever en stigende efterspørgsel efter viden om digital sikkerhed, og Instituttet står klar med eksperter, der kan rådgive ud fra den seneste viden på IoT-området. I instituttets test-lab kan virksomheder henvende sig og få hjælp, når de skal udvikle software, IoT-enheder og -services, hvor sikkerheden er afgørende.

Virksomheder kan få hjælp gennem flere af de services, som faciliteten tilbyder, bl.a. gennem trusselsanalyser, arkitekturreviews, kode-reviews og penetrationstests.

Bred vifte af IoT-hjælp til rådighed

Hos Alexandra Instituttets test-lab får virksomheder hjælp til en bred vifte af IoT-udfordringer. De forskellige services, der står til rådighed, kan både anvendes enkeltvis, men udføres oftest i kombination med hinanden, som en komplet IoT-pakke.

Eksempelvis kan en virksomhed, der gerne vil have styr på sikkerheden i deres produkter få hjælp gennem et arkitekturreview. Her går eksperter ind og vurderer, hvilken betydning produktet eller løsningens design har for potentielle sikkerhedsrisici, og de kommer med anbefalinger til, hvordan det kan gøres mest hensigtmæssigt.

Virksomheder kan også få udført penetrationstests, hvor det er muligt at teste den samlede sikkerhed ud fra en række forskellige punkter. Her forsøger IT-eksperter sig med en række forskellige cyberangreb for at teste sikkerheden på kryds og tværs. Hermed er det muligt at simulere eventuelle hackerangreb og få svar på, hvor stærk sikkerheden er, hvor man kan forbedre, og hvordan man skal forholde sig til udfordringerne.

Hjælper både med små og store opgaver

Da IoT-sikkerhed fylder mere og mere på dagsordenen mange steder, oplever Alexandra Instituttet en stigende mængde henvendelser om hjælp. Kunderne som søger hjælp udgøres både af det offentlige, SMV’er og store virksomheder.

Små virksomheder kan fx få hjælp og rådgivning til udvikling af IoT-produkter eller andre digitale løsninger, hvor det har stor betydning at få en uvildig ekspertvurdering ind over processen. Instituttets test-lab har også hjulpet med større offentlige opgaver og har fx rådgivet om sikkerhed i forbindelse med udvikling af digitalt kørekort og MitID.

Faciliteten tilbyder også hjælp til at forstå og implementere kryptologi-løsninger, herunder rådgivning omkring blockchains, som også i stigende grad fylder mere og mere.

Du kan læse meget mere om faciliteten på www.teknologiskinfrastruktur.dk

Du kan også få et overblik over andre GTS-faciliteter til arbejdet med digitale teknologier her

Foto: Alexandra Instituttet