I resultatkontraktprojektet ”Emissioner i den grønne omstilling”, arbejdes der for at udvikle metoder til at måle emissioner i den grønne omstilling, bl.a. gennem CO2-fangst teknologi.

Effekten som CO2 har på den globale opvarmning er veldokumenteret. I arbejdet for at overholde målet om at nedbringe danske emissioner af CO2 med 70 pct. inden 2030, kan CO2-fangst gå hen og blive en vigtig teknologi.

CO2-fangst, eller carbon capture, dækker over en række forskellige metoder til at opsamle CO2 – enten direkte fra forbrændingsprocesser eller fra atmosfæren. Den opsamlede CO2 skal herefter enten lagres i undergrunden eller anvendes som råmateriale til nye brændstoffer.

Teknologier til CO2-fangst

Der findes en lang række teknologier til CO2-fangst, og de har alle hver deres styrker i forskellige anvendelsesområder. En af de mest anvendte principper er kemisk absorption ved hjælp af et scrubber/stripper-setup. Denne proces er velkendt og har i flere industrier været brugt i lang tid, fx til opgradering af naturgas.

I scrubberen ‘vaskes’ røggassen med en solventrig blanding, hvor CO2 bindes til solventen. Afhængig af solventen renses røggassen for 90 til 99 pct. af CO2’en, og den rene røggas slippes fra scrubberen fri til atmosfæren.

Solventen, der nu er rig på CO2, pumpes til en stripper, hvor der tilføres energi, fx via damp, og CO2’en desorberes eller ‘koges af’. CO2’en fra stripperen kan derefter komprimeres og sendes videre til lagring eller anden anvendelse.

Processen er egnet til store energiproducerende punktudledere som kraftværker. I Danmark er specielt de mange affaldsværker og det meget udbyggede fjernvarmenet oplagt til denne type CO2-fangst, da der kræves køling af røggassen inden scrubberen, og da denne køling allerede er implementeret på de fleste danske affaldsforbrændingsanlæg i form af varmevekslere.

Blandt de andre teknologier på området, er amin-processen er den bedst kendte og mest velafprøvede teknik, men en lang række andre CO2-fangstprincipper er under udvikling. Disse metoder indebærer bl.a. adsorption på faste materialer, kryogen-CO2-separation, calcium-looping, oxyfuel-forbrænding, fjernelse af kulstof inden forbrænding, f.eks. ved gasificering, og Direct Air Capture (DAC), hvor CO2 trækkes direkte ud af luften.

Resultatkontraktprojektet ‘Emissioner i den grønne omstilling’

I resultatkontraktprojektet ‘Emissioner i den grønne omstilling’, har FORCE Technology fokus på udledninger fra CO2-fangstanlæg. Formålet med projektet er at udvikle serviceydelser til brug for dokumentation og reduktion af emissioner fra fremtidens nye grønne teknologier.

Projektet handler bl.a. om at blive i stand til at forudsige og dokumentere emissioner fra CO2-fangst ved hjælp af simulering og måling.

Du kan læse mere i den fulde artikel her

Her kan du se en kort video der forklarer mere om projektet

Foto: FORCE Technology