1. februar 2020 flytter Center for Hygiejnisk Design fra DTU Fødevareinstituttet til FORCE Technology i Brøndby. Både medarbejdere og testudstyr flyttes med over. Centret fortsætter med at udbyde sine tjenester til gavn for dansk erhvervsliv, der med flytningen opnår et styrket og samlet fagligt miljø.

DTU Fødevareinstituttet og FORCE Technology har indgået aftale om at overflytte Center for Hygiejnisk Design fra DTU til FORCE Technology pr 1. februar 2020. FORCE Technology viderefører centret som hidtil, idet centrets tjenester vil indgå i naturligt samspil med eksisterende faglige kompetencer indenfor hygiejnisk design, materialer og fødevareteknologi. Dansk industri vil dermed opleve både en fortsat høj service og samtidigt et mere sammenhængende fagligt miljø i Danmark.

Højnet standarden for hygiejnisk design

DTU har drevet Center for Hygiejnisk Design siden 2014, hvor universitetets forskningsbaserede viden bl.a. igennem centret er blevet stillet til rådighed til gavn for virksomheder og erhverv. For DTU Fødevareinstituttet har det derfor været særdeles positivt at have været med til at højne standarden for hygiejnisk design i industrien og gennem de seneste seks år at servicere mange virksomheder med EHEDG-certificering, efteruddannelse og projekter for hygiejnisk design.

I løbet af de seks år har Center for Hygiejnisk Design udviklet kvaliteten og omfanget af ydelser og rådgivning, og centret har i stigende grad fået henvendelser fra internationale virksomheder om assistance.

Faglige kompetencer samles ét sted

DTU Fødevareinstituttet og FORCE Technology har i fællesskab vurderet, at centret har ideelle betingelser til at fortsætte og blive videreudviklet i regi af FORCE Technology, som allerede har dybdegående faglig ekspertise indenfor fagområdet og relaterede faciliteter og kompetencer til fødevare- og udstyrsindustrien.

”Som Godkendt Teknologisk Serviceinstitut har FORCE Technology en årelang tradition for tæt og givtigt samarbejde med de danske universiteter,” fortæller Juan Farré, CTO i FORCE Technology. ”Aftalen mellem DTU og FORCE Technology bekræfter de stærke bånd og sikrer, at vi styrker det faglige miljø i Danmark til gavn for især de danske producenter af fødevareudstyr.”

Centret inklusiv de faglige medarbejdere og testudstyr vil per 1. februar blive flyttet til FORCE Technology i Brøndby, hvor de samme testfaciliteter og kvalitetssikring fortsat vil være til stede. Alan Friis fortsætter som leder for centret, hvor han i samarbejde med de overflyttede DTU-medarbejdere tager imod kundehenvendelser, rådgiver og tester udstyr.

”Jeg glæder mig meget til samarbejdet hos FORCE Technology. Det bliver spændende at blive en del af et stort teknisk miljø med fokus på produkttest, industrielle serviceydelser og hygiejnisk performance i fødevarebranchen og beslægtede industrier,” udtaler Alan Friis.

Med overflytningen af Centret for Hygiejnisk Design samles stærke faglige kompetencer indenfor hygiejnisk design og fødevaresikkerhed ét sted, og testfaciliteterne fastholdes i Danmark til gavn for industrien. Testcentrets forankring hos FORCE Technology bevirker således, at virksomheder nu får én samlet indgang til EHEDG-test og højt specialiseret viden om hygiejnisk design og materialer.

”Avancerede og sammenhængende faciliteter er afgørende for, at vi i Danmark kan opretholde vores innovationsevne,” fortsætter Juan Farré. ”Uden en infrastruktur af laboratorier og faciliteter får vi ikke omsat ny viden til konkurrencedygtige produkter i industrien.”

Læs den fulde pressemeddelse her

 

Foto: FORCE Technology