Danskerne bosætter sig i stigende grad i de store byer. Teknologisk Institut stiller skarpt på godt indeklima og lang holdbarhed ved nybyg og renoveringer.

Et stigende behov for nye boliger i de store byer gør, at der skal bygges og renoveres hurtigere, billigere og med højere produktivitet. Teknologisk Institut vil i en ny resultatkontrakt bidrage til at skabe nye holdbare facadeløsninger og sikre et godt indeklima.

”Når man bygger tæt, højt og hurtigt i byerne, stiller det høje krav til facadens lethed og enkle monteringsløsninger. De nye boliger bliver ofte også bygget med nye materialer, og man kender endnu ikke materialernes effekt på luftkvaliteten. Vi vil bidrage til at sikre, at de tætte bebyggelser ikke bliver opført på bekostning af et sundt og godt indeklima, og at de nye bygninger har høj kvalitet og holdbarhed”, siger Anne Thorlak, souschef på Teknologisk Institut.

Nye udfordringer i byggeriet

De energikrav der i dag stilles til byggeriet, resulterer bl.a. i et stigende behov for mere komplekse facade- og renoveringsløsninger. Derfor er Teknologisk Institut i fuld gang med at nytænke brug og sammensætning af nye materialer og ny teknologi i facaden, i samarbejde med branchen. Teknologisk Institut tilbyder samtidig opdaterede og innovative test- og afprøvningsfaciliterer til branchen.

Fokus på indeklima og lang holdbarhed

Dårligt indeklima og kort holdbarhed er de største bekymringer blandt de 359 danske virksomheder i bygge- og anlægsbranchen, som Teknologisk Institut interviewede i 2018.

”Undersøgelsen viser, at mere end hver tredje virksomhed frygter, at tætte bygninger vil give dårligt indeklima, og at anvendelse af komplekse materialesammensætninger vil betyde dårligere holdbarhed eller vanskeligheder ved ombygninger. Vi ser et behov for udvikling og anvendelse af nye metoder, simuleringer og test til udvikling og dokumentation af lette facadeløsninger samt dokumentation af emissioner fra byggevarer til indeklimaet”, siger Anne Thorlak.

I resultatkontrakten Byens bygninger – med fokus på facader og indeklima med støtte fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, arbejder Teknologisk Institut på et todelt projekt, som skal sikre, at byerne også i fremtiden får holdbare bygninger med godt indeklima. Den første del har fokus på udvikling og dokumentation af lette og holdbare facadeløsninger.

Måling af afgasning fra byggematerialer

Den anden del af projektet har til formål at opbygge viden og udbygge serviceydelser om, hvordan afgasning fra materialer påvirker luftkvaliteten i nye bygninger.

”På Teknologisk Institut har vi dybdegående viden om, hvad forskellige byggematerialer afgasser, og hvad der findes, når vi måler i bygningerne. Med disse indsigter er vi med til at sikre ny viden om indeklima og luftkvalitet i byens bygninger”, siger Anne Thorlak.

Læs mere her

 

Foto: Teknologisk Institut