Der er kommet større fokus på kvalitetskontrol af sammenstøbte betonelementer med Bulletin 5. FORCE Technology anbefaler primært at anvende NDT, ikke-destruktive undersøgelser til kvalitetssikring.

Betonelementforeningens Bulletin 5 anbefaler, at entreprenører anvender enten NDT eller endoskopi til at undersøge kvaliteten af betonsamlingen. Desværre er der set for mange eksempler på at endoskopiundersøgelser ikke giver et retvisende billede af samlingens kvalitet.

I artiklen ”Derfor skal du kvalitetssikre sammenstøbte betonelementer med NDT” kan du læse mere om FORCE Technologys argumenter for, hvorfor det er bedre at bruge NDT fremfor endoskopi til at undersøge kvaliteten af sammenstøbningen.

Foto: FORCE Technology