I et nyt projekt har virksomheden BrickCycling arbejdet sammen med Teknologisk Institut om at udvikle en ny type mursten, der er baseret på nedknust murværksaffald. Projektet skal muliggøre produktion af bæredygtige mursten.

Hvert år genereres der ca. 400.000 tons murværksaffald i Danmark, hvoraf kun en mindre del genbruges direkte som mursten. Mere end 90 pct. af alt nedrevet murværk nyttiggøres i stedet efter knusning i vejopbygninger. Pga. materialernes lave densitet, er det ikke optimalt som ubundne bærelag under vejene, hvorfor affaldet ofte kun anvendes som ekstra fyld, hvor der egentlig ikke er behov for det.

BrickCycling er en ny type af mursten baseret på nedknust murværksaffald, som har en langt mere bæredygtig produktionsproces end traditionelle mursten, da den hverken kræver cement, kalk eller opvarmning. Derved bliver det muligt at producere en mursten med lavt CO2-aftryk, hvor der spares på ikke-fornybare råmaterialer som ler og sand og som samtidig lever op til de æstetiske krav, der stilles til murværk.

”Den hjælp og rådgivning, vi har fået fra Teknologisk Institut, har været helt uvurderlig. Med deres hjælp har vi søgt støttemidler og er nu sammen i gang med at undersøge materialets potentiale og sikre, at vi har et produkt, der kan produceres i industriel skala og som er anvendeligt for branchen”, siger Andreas Schultz Ohrt, medejer i BrickCycling.

Samarbejdet med BrickCycling er et forprojekt, støttet af Miljøstyrelsen, og du kan læse mere om den nye type mursten her:

Mål for projektet

Projektet er et forprojekt støttet af Miljøstyrelsen. Formålet er at afklare BrickCyclings potentiale i forhold til at erstatte konventionelle facadematerialer. Det opnås igennem en række delmål, herunder:

  • Udvikle det æstetiske koncept for en mursten, baseret på murværksaffald, som er attraktivt i en dansk byggeskik
  • Optimere og kvalitetssikre en recept for produktion i industriel skala
  • Udvikle det tekniske koncept og dokumentation for bygbarhed/opmuring og anvendelighed
  • Løfte murværksaffald fra ’nyttiggørelse’ til ’genanvendelse i affaldshierarkiet ved at definere acceptkriterier for materialet som råvare til nyt produkt.

I projektet deltager BrickCycling, RGS Nordic og Teknologisk Institut

Du kan læse mere om projektet her

Foto: Teknologisk Institut