DTU er gået sammen med 18 interessenter – herunder fire GTS-institutter – om at implementere en køreplan for fangst, lagring og anvendelse af CO2. Partnerskabet kaldes INNO-CCUS og støttes af Innovationsfonden.

Fangst og lagring af CO2 (CCUS) har potentiale til at reducere op mod 4-9 millioner ton CO2 frem mod 2030. Men selv om teknologierne på området er kendte, er der stadig behov for en tværfaglig indsats, mere samarbejde, forskning og test i stor skala for at gøre brug af dem.

Derfor er ambitionen for et nyt grønt CCUS-partnerskab, INNO-CCUS, at implementere en dansk CCUS-køreplan. Partnerskabet har repræsentanter fra både GTS-institutter, universiteterne, sektorforskningen og industrien.

Kortsigtede og langsigtede løsninger

Planen har fokus på kortsigtede (2025), mellemlange (2030) og langsigtede (2050) løsninger, der skal bidrage til, at Danmark når sine klimamål og samtidig understøtter etablering af nye grønne industrier, eksportmuligheder, vækst og jobs.

Fem kerneområder

For at komme i mål med køreplanen har CCUS-partnerskabet identificeret et sæt af projekter inden for de følgende fem kerneområder:

  • Kemisk CO2-fangst
  • Biologisk CO2-fangst og -lagring
  • Geologisk CO2-lagring
  • CO2-anvendelse
  • Samfunds- og systemanalyse.

Missionsdrevne grønne partnerskaber

Partnerskabet og køreplanen støttes af Innovationsfonden, der med udgangspunkt i Finanslov 2021 har haft til opgave at investere i alt 700 mio. kr. i missionsdrevne grønne partnerskaber – herunder inden for fangst, lagring og anvendelse af CO2.

Der er i første omgang tale om et betinget tilsagn til INNO-CCUS-partnerskabet fra Innovationsfondens side. Det betyder, at der skal foretages en række tilpasninger, inden dette CCUS-partnerskabs endelige investeringsaftale med Innovationsfonden kan indgås og godkendes af fondens bestyrelse.

De fire GTS Institutter der indgår i partnerskabet er Teknologisk Institut, Alexandra Instituttet, DHI og FORCE Technology.

Læs mere her

Foto: FORCE Technology