DBI fik før jul besøg af en delegation af brandundersøgere fra Seoul Metropolitan Government i Sydkorea.

Den danske løsning, hvor private institutioner foretager brandundersøgelser, er nemlig ikke normal koreansk kost og kan blive en stor inspiration for dem i fremtiden. Det forklarer Taeseok Kim, der er Team Manager og brandundersøger i Seoul.

Hvorfor valgte I at besøge DBI?

– Jeg havde erfaret, at private institutioner kan foretage brandundersøgelser i Danmark. Det er interessant for os, fordi forsikringsselskaber foretager undersøgelser i Sydkorea, men de er ikke med fra start. Så vi ville gerne vide mere om, hvordan politi og brandvæsen foretager undersøgelser i Danmark, hvordan private institutioner foretager undersøgelser, hvad niveauet af undersøgelser og træning er, og hvordan offentlige og private parter samarbejder om undersøgelserne.

Sydkorea er inde i en udvikling, hvor beredskabets undersøgere formentlig skal samarbejde langt mere med private institutioner, og vi tænkte, at DBI kunne give os en idé om, hvordan vi kan gribe det an.

Hvad lærte du hos DBI?

– Jeg fik kendskab til DBI’s undersøgelsesmetoder og forstod politiets og DBI’s forskellige roller på området. Kvalitetssikringssystemet var meget inspirerende, og samarbejdet med Norge, Sverige, Island og Finland, der betyder, at konklusioner fra DBI kan blive bekræftet af andre certificerede institutioner, giver et stærkt system.

Det er meget specielt for os, at forsikringsselskaber kan bede DBI undersøge årsagen til en brand. Desuden bliver resultaterne kun delt med kunden i Danmark og deles kun med andre, hvis kunden tillader det. Den ordning kan få indflydelse på den fremtidige udvikling i Sydkorea og rollefordelingen for de private institutioner.

Læs hele interviewet i Brand & Sikring