I takt med at virksomheder får mere fokus på bæredygtige byggematerialer, opkvalificerer DBI sine kompetencer på området for dermed at understøtte cirkulær økonomi og den grønne omstilling.

Af Dorthe Sjøbeck Christiansen, informationschef i GTS-foreningen

I fremtiden vil materialer til byggeriet i stigende grad blive lavet af biobaserede materialer. Men før markedet er åbent for disse, skal de som alle andre byggevarer leve op til brandkrav.

”Virksomhederne ved, at bæredygtighed er kommet for at blive – og de har behov og udfordringer, der skal løses”, fortæller Christian Fundby Schou, leder af Advanced Product Development i DBI og fortsætter:

”For at kunne skalere nye grønne byggematerialer er brand en helt afgørende parameter. Lige præcis her har DBI en unik viden. Udover at løse konkrete udfordringer for vores kunder på den korte bane, arbejder vi også med brandteknisk produktudvikling. Her demonstrerer vi, hvad der sker i praksis, når man arbejder med bæredygtige materialer og erstatter et materiale med et andet”.

Brandteknisk vinkel på bæredygtighed

Danske virksomheders stigende interesse for bæredygtighed og cirkulær økonomi betyder, at DBI styrker deres arbejde med brandteknisk produktudvikling som et middel til at understøtte grøn omstilling:

”Som GTS-institut skal vi udvikle vores services i takt med, at behovene i erhvervslivet ændrer sig. Brand skal ikke være en showstopper for bæredygtige produkter, og derfor er det vores opgave at bringe vores kompetencer inden for brand i spil dér, hvor det giver værdi”, siger Christian Fundby Schou.

DBI opkvalificerer bl.a. sine ydelser på området i regi af en resultatkontrakt med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Det gør det muligt for dem at accelerere arbejdet med udvikling af bæredygtige byggematerialer, der lever op til brandkrav. En ekstern følgegruppe er tilknyttet indsatsområdet og er med til at sparre og validere, at arbejdet matcher de barrierer og flaskehalse, som virksomheder møder i arbejdet med bæredygtighed og brand.

DBI’s ambition er at kunne tilbyde virksomheder tre ting:

”Vi skal for det første understøtte, at nye grønne produkter kan komme på markedet ved at dokumentere, at de lever op til det, de skal i forhold til brand. For det andet skal vi nedbryde barrierer og klæde branchen på med ny viden. For det tredje skal vi i endnu højere grad sætte vores kompetencer i spil i FoU-projekter med ekstern finansiering. Her har vi gang i en række projekter med støtte fra Innovationssystemet, såsom Erhvervshusenes SMVgrøn, Innovationsfondens InnoBooster, og klyngernes Spire- og Videnbro-projekter m.fl. i øjeblikket har vi mere end 15 udviklingsprojekter i gang rundt om i Danmark”, fortæller Christian Fundby Schou.

Kan bioaske udskifte beton?

Et af de interessante projekter, som DBI arbejder med, er at skabe værdi ud af bioaske.

Indtil nu har bioasken fra kraftvarmeværkerne hos Ørsted ikke haft en værdifuld anvendelse. Derfor arbejder DBI i flere projekter med at bruge bioaske fra Ørsted som erstatning for andre materialer. Det gælder bl.a. et InnoBooster-projekt med Komproment A/S, der laver facadeløsninger til byggeindustrien.

Komproment A/S har et ønske om at introducere mindre CO2-tunge løsninger på markedet og generelt være mere bæredygtige bl.a. igennem brug af lokale råvarer. Af den grund samarbejder virksomheden med DBI om at udvikle en løsning med upcyclet facadetegl, som indeholder knust affaldstegl og bioaske, som lever op til brandkrav.

”Der har nu været gennemført indikativ brandtest og holdbarhedstest med et positivt resultat. Testene viser, at produktet har gode egenskaber ift. brand, styrke og fugt. Desuden er der tale om et produkt med et potentielt lavt CO2-aftryk. Vi er nu kommet så langt, at vi står med et ”proof-of-concept”. Næste step er opskalering”, fortæller Christian Fundby Schou.

Spørgsmålet er, hvem der skal løfte denne opgave? DBI er klar til at facilitere arbejdet, hvis der kan findes fondsmidler til formålet.

”Vi har en god tro på, at det kan lade sige gøre. Derfor sender vi en MUDP-ansøgning sammen med relevante virksomheder i byggeriet – herunder Komproment og andre partnere som fx DTU. På den måde samler vi kompetencer på tværs af værdikæden for at lave et skaleringsprojekt”.

GTS-seminar: Cirkulær økonomi skal op i gear!

Vi du gerne vide mere om GTS-institutternes arbejde med cirkulær økonomi – og DBI og Komproments samarbejde om udvikling af nye facadeløsninger med genbrugstegl? Så deltag i GTS-seminar ifm. eventet ”LOOP – Waste to Resources”.

Læs mere og tilmeld dig her