En ny bog ‘Biogent Byggeri – Materiale, Arkitektur, Tektonik’ har set dagens lys. Den er kommet til på baggrund af et projekt om tækkede facader, som GTS-instituttet DBI har været en del af, og har til formål at inspirere til yderligere arbejde med biogene materialer. 

Anders Dragsted, der er leder af Advanced Fire Engineering (Building) hos DBI har deltaget i projektet. Han har også bidraget til bogen med sin brandtekniske viden. Her fortæller han om baggrunden for bogen, og hvad den – og projektet – handler om.

Hvad er baggrunden for bogen?

”Den handler om MUDP-projektet ‘Tækkede bygningsfacader til den grønne omstilling – CO2-neutral brandsikring af tækkede lodrette facader’, som bl.a. DBI og CINARK (Center for Industriel Arkitektur) ved det Kgl. Akademi, Arkitektskolen udførte med støtte fra Miljøministeriet. CINARK har en tradition for at udgive en bog med resultater og læring fra deres projekter, og DBI har bidraget med kapitler i bogen om det brandtekniske aspekt i projektet”

Hvad handlede projektet om?

”Hypotesen var, at ler og andre imprægneringsmetoder kan fungere som brandbeskyttende foranstaltning på strå til facadetækning. I starten af projektet screenede vi forskellige materialers evner til at brandbeskytte strå med tests i miniskala – bl.a. ler, kalk og hestemøg. På baggrund af de tests valgte vi at arbejde videre med ler. Vi udførte nedskalerede tests af facader, der var imprægneret med ler, og af facader, der ikke var imprægneret. De sidstnævnte tests måtte vi afbryde efter få minutter, fordi branden udviklede sig for voldsomt. De lerimprægnerede facader testede vi derimod i 30 minutter, uden at der skete noget nævneværdigt”

Hvad kan man læse i bogen?

”Ud over fremgangsmåden og resultaterne af brandtestene handler bogen også om aspekter som håndværket i de fremstillede løsninger og tektonikken ved strå og imprægnering – det vil sige, hvordan man udformer og sammenføjer materialerne til en helhed. Bogen giver ikke en færdig præaccepteret løsning for brug af strå på facader, for den testede løsning passer ikke ind i systemet med præaccepterede brandtekniske løsninger. Vil man anvende strå på facader, må man derfor anvende den funktionsbaserede tilgang. Vi har heller ikke undersøgt, hvordan lerimprægneret strå på facader klarer at stå ude, hvilken udvaskning der finder sted over tid, eller hvordan den påvirker brandegenskaberne. Skal vejen banes for en mere generel løsning, skal levetiden og en række andre fysiske parametre som isoleringsevne, tæthed og fugtegenskaber for den samlede konstruktion undersøges nærmere”

Læs flere spørgsmål/svar og om MUDP-projektet her

Foto: DBI