For at hjælpe DONG med at få en bedre forståelse for effekterne af bølgelaster på fundamenter til offshore vindmøller med sekundære konstruktioner, udførte DHI en række fysiske forsøg og simuleringer for at analysere interaktionen mellem bølger og konstruktion.

DONG Energy har bygget mere end en tredjedel af verdens totale offshore vindmøllekapacitet. Fordi EU søger at leve op til sine 2020-målsætninger for vedvarende energi, ønskede DONG Energy at:

  • Opnå en bedre forståelse for de hydrodynamiske laster på vindmøllefundamenter med tilknyttede sekundære strukturer
  • Forbedre de nuværende traditionelle designmetoder for vindmøllefundamenter og reducere forbruget af stål i fundamenterne

​Omfattende eksperimentelt program

Dette projekt krævede etablering af et robust, konsistent og velafprøvet, eksperimen​tielt fysisk model-setup. DHI gennemførte et omfattende eksperimentelt program, som bestod af bølgebelastninger på cylindre med sekundære konstruktioner for adskillige fundamentstyper inklusive:

  • Monopæle med og uden sekundære konstruktioner
  • Jacket med og uden sekundære konstruktioner

Det eksperimentielle program omfattede forskellige miljømæssige forhold der:

  • Passer til de marine forhold i praksis
  • Tager højde for placeringen af vindmølle fundamenter i forhold til påvirkningen af bølgernes oscillerende bevægelse og den primære bølgeretning

Større forståelse for bølgernes belastning på offshore fundamenterne

De eksperimentielle forsøg, simuleringerne og et kort kursus, som DHI tilbød, gjorde det muligt for DONG Energy at undersøge strømningerne under veldefinerede forhold. Denne viden hjalp dem med at forstå hvordan de nuværende designredskaber kunne tilpasses eller udskiftes for at opnå en mere præcis forudsigelse af de konkrete laster og kunne understøtte levetidsdesign mht. udmattelse for fundamenterne.

Læs mere på DHI