Der er brug for mere klima- og miljøvenlige løsninger i byggeriet. Derfor er DBI med i et nyt MUDP-projekt, der har til formål at udvikle og brandteste præfabrikerede konstruktioner i biogene materialer til brug i fleretagers montagebyggeri.

Skal undgå CO2-tunge materialer

DBI indgår i nyt miljøprojekt finansieret af Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP), hvor formålet er at fremme bæredygtighed i byggebranchen gennem udvikling af præfabrikerede byggekonstruktioner med en høj andel af biogene materialer. Projektet, som er en direkte opfølgning på MUDP-projektet ‘Tækkede Facader til den Grønne Omstilling’, skal arbejde med hele ydervægskonstruktioner i fleretagers montagebyggeri og implementere innovative løsninger for at forbedre brandsikkerheden.

“Da vi fokuserer på materialer og løsninger, der belaster mindst muligt hele vejen igennem, ønsker vi at anvende halm, som er så lidt bearbejdet som muligt” siger Anders Dragsted, leder af DBI’s afdeling Advanced Fire Engineering (Buildings) og fortsætter med at forklare den dybere mening med projektets retning.

”Vi går ikke efter signalværdi, som når man fx beklæder beton med træ, men ønsker så vidt muligt at undgå CO2-tunge materialer, som ofte er påkrævet for at brandbeskytte biogene materialer. Visionen om den radikalt mindre udledning af CO2 gælder hele værdikæden i forbindelse med både produktion, forarbejdning, transport, indbygning og brug. Samtidig har vi fokus på potentialet for genbrug og genanvendelse af materialerne – dvs. at de skal være nemme at skille ad og ikke være ’forurenet’ med diverse kemikalier”.

DBI udfører brandtests

Ligesom med det første projekt står DBI også for alle brandtests i det nye projekt. Og det nye projekt starter nok der, hvor det gamle sluttede.

“I det første projekt udførte vi en række mini SBI-tests (Single Burning Item, red.) for at finde den metode og den type brandimprægnering, der havde det største potentiale. Det viste sig at være moræneler, som vi derpå udførte flere nedskalerede facadetests med. I det nye projekt starter vi nok med skalerede facadetests og slutter muligvis med en fuldskala-facadetest. Hvad der helt præcis kommer til at ske, må dog vise sig i løbet af projektet”, siger Anders Dragsted.

Vil inspirere byggebranchen

Selvom projektet skulle vise gode resultater på linje med det første projekts resultater, er det ifølge Anders Dragsted nok ikke realistisk, at byggebranchen lige med det samme giver sig i kast med byggeri af ydervægskonstruktioner bestående af halm og ler som brandhæmmer.

“Vores ambition er derfor snarere at inspirere branchen og skubbe til grænsen for, hvad man anser for værende gangbart i byggeriet. Hvis vi viser, at det rent faktisk kan lade sig gøre at bygge brandsikkert og effektivt med biogene ydervægskonstruktioner som dem i projektet, er der måske nogle, der godt tør arbejde videre med tanken”, siger Anders Dragsted.

Projektets ambition rækker derfor ud over blot at udvikle og teste nye byggematerialer. Det er også tænkt som en driver for forandring i byggebranchen.

“Hvis vi samtidig har taget første skridt og sparet branchen for de første penge, kan vi forhåbentlig påvirke nogle til at tænke ’nyt-gammelt’ og fortsætte vores arbejde”.

Projektet er støttet af MUDP under Miljøministeriet og løber fra januar 2024 til december 2025.

Læs mere her

Foto: DBI