En ting er at læse en standard om jernbanesikkerhed, noget andet er at forstå den og bruge den aktivt. Barslund fik hjælp til at forstå standarden på et kursus hos FORCE Technology.

”Alle kan læse en standard, men kan de også forstå betydningen af ordlyden?” spørger Anna Wraae, som er KMA-chef hos Barslund, der bl.a. udfører store jernbaneprojekter i Danmark. Hun har deltaget i FORCE Technologys kursus om DS 21001: Sådan indfører du ledelsessystemet for jernbanesikkerhed.

Hjælp til certificering

Barslund ønsker at blive certificeret i henhold til standarden DS 21001 – Ledelsessystem for jernbanesikkerhed – Infrastrukturarbejde – Krav”. Årsagen er den nye standard, DS 21001, der trådte i kraft i august 2020. Nu skal alle virksomheder kunne dokumentere, at de lever op til kravene for opgaver, der indbefatter egen sikkerhedsledelse, hvis de deltager i udbud fra Banedanmark.

Dette gøres lettest med et certifikat, der dokumenterer, at virksomhedens ledelsessystem er certificeret, og det vil være gyldigt i tre år. ”Certificeringen i jernbanesikkerhed får stor betydning for os, når vi skal byde på jernbaneprojekter fremover, for så er al dokumentationen allerede på plads,” fortsætter Anna Wraae.

I undervisningen på kurset om jernbanesikkerhed bliver der lagt op til dialog med kursisterne, så der er masser af mulighed for stille spørgsmål og diskutere de enkelte punkter.

”Med kurset om jernbanesikkerhed føler jeg mig bedre klædt på til at sikre, at min virksomhed bliver certificeret i henhold til standarden om jernbanesikkerhed,” slutter Anna Wraae fra Barslund.

Du kan læse mere hos FORCE Technology her

Foto: FORCE Technology