Et nyt udviklingsforum, der fokuserer på bæredygtige og energieffektive installationer i virksomheder og bygninger, skal nedbringe Danmarks CO2-udledning og skabe flere jobs.

I en ny resultatkontrakt vil Teknologisk Institut over de fire næste år arbejde på at skabe ny viden, og udvikle teknologiske services inden for energieffektive og bæredygtige installationer og løsninger.

”Vi vil opbygge et nyt Udviklingsforum for Grønne Installationer, der skal sikre virksomhedernes udvikling og bidrage afgørende til de samfundsmæssige mål omkring energieffektivisering og bæredygtighed. Vores avancerede udviklingslaboratorier bliver omdrejningspunkt for forsknings- og udviklingssamarbejder, specialiserede test, dokumentation, demonstration, metodeudvikling og kompetenceopbygning,” siger Ole Ravn, centerchef på Teknologisk Institut.

5 mio. ton mindre CO2

Målet er CO2-reduktion, flere arbejdspladser, øget konkurrenceevne, mere eksport og værdiskabelse for slutbrugerne. Vurderinger i forbindelse med klimaindsatsen peger på, at energieffektiviseringsindsatsen kan reducere den nationale CO2-udledning med 4-5 mio. ton årligt. Samtidig kan indsatsen sikre en tilhørende beskæftigelse på ca. 10.000 mandeår i perioden frem til 2030.

”Vi har fokus på tekniske installationer i bygninger, i industrien og i handels- og servicesektoren. De grønne installationer vil være intelligente og udnytte Internet of Things-teknologier, mens anvendelsen bliver støttet af brugervenlige dimensioneringsværktøjer og driftsmetoder. Samlet set vil indsatsen gavne indeklima og arbejdsmiljø, mens det samtidig optimerer produktionen,” siger Ole Ravn.

Nye krav og nye muligheder

Den grønne omstilling giver danske virksomheder væsentlige udfordringer, når de skal opfylde nye krav og samtidig udnytte mulighederne optimalt. Inden for installationer skal erhvervslivet blandt andet opfylde omfattende krav knyttet til Ecodesign-direktivet, nationale og internationale standarder, mærkningsordninger og funktionsafprøvning.

”I udviklingsforummet vil vi bringe løsninger på banen, der kan hjælpe virksomhederne med at imødekomme de nye krav og samtidig få konkurrencemæssige fordele. Det er vigtigt for os, at løsningerne kan markedsføres og implementeres hurtigt, så de kan medvirke til at indfri danske og internationale klimamål,” siger Ole Ravn.

Udviklingsforum for Grønne Installationer er en resultatkontrakt; Grønne Installationer – Energieffektive og bæredygtige installationer til virksomheder og bygninger, støttet af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Du kan læse mere om indsatsområdet her

Læs den fulde pressemeddelelse her

Foto: Teknologisk Institut