Ny oparbejdningslinje forbedrer omdannelsen af hårdt plastaffald fra husholdninger til genbrugsplast af høj kvalitet.

En vaskemaskine, en tørretumbler og et bassin med vand er hovedelementerne i et nyudviklet oparbejdningsanlæg, der er designet til at kunne forbedre Danmarks evne til at genanvende plast lokalt. I dag eksporteres udtjent plastemballage til udlandet, og håbet er, at den nye teknologi kan genanvende mere dansk plastaffald i Danmark.

Anlægget er udviklet af Aage Vestergaard Larsen A/S i samarbejde med Teknologisk Institut og AL-2 Teknik A/S, og dets effektivitet er højere end de nuværende metoder til oparbejdning af såkaldt hårde plasttyper til genanvendelse.

”For det første er kvaliteten af den oparbejdede plast særdeles høj. Det skal den også være, hvis den skal kunne bruges igen til højkvalitetsprodukter. For det andet går der meget lidt plast til spilde ved oparbejdningen til plastgranulat. For det tredje bruger anlægget under en liter vand per kilo plast, der genanvendes. Det er et lille vandforbrug i forhold til, hvad eksisterende oparbejdningsanlæg i udlandet kan præstere. Derudover er der klimagevinsten. Det kræver meget færre ressourcer at producere plast af plastaffald end af jomfruelige polymerer. Med et lille tab af plast i anlægget opnås en større CO2 besparelse end ved mere ineffektive anlæg,” siger seniorkonsulent Bjørn Malmgren-Hansen fra Teknologisk Institut.

80 procent af plastaffaldet

Materialerne til oparbejdningslinjen er hård plast, der er indsamlet fra husstande og sorteret på danske sorteringsanlæg efter plasttyperne HDPE og PP. HDPE-plast bruges typisk som dunke og flasker til emballering af rengørings- og sæbeprodukter og PP-plast til bakker og spande fx til fødevarer. Sammen med PET-plast, der bruges til blandt andet bakker og sodavandsflasker, udgør de tre plasttyper omkring 80 procent af det plastaffald, der kommer fra de danske husholdninger.

Med den nye oparbejdningslinje bliver det muligt at oparbejde de hårde plasttyper HDPE og PP til en kvalitet, der gør, at de kan genanvendes til produktion af fx nogle former for emballage.

Lokal håndtering af plast

Plastaffald har længe været en hovedpine for affaldssektoren både i Danmark og udlandet. En kortlægning fra Syddansk Universitet har vist, at Danmark i 2017 eksporterede over 48.000 ton plastaffald, hvoraf 58 procent blev sendt til Tyskland. Herfra blev en stor del sendt videre til Asien til en uvis skæbne. Håbet er, at det danske plastaffald med den nye teknologi kan oparbejdes i Danmark.

”Hidtil har vi haft svært ved at komme af med de hårde plasttyper som HDPE, PP og PET, som typisk er blevet sendt til Tyskland og Polen til videre oparbejdning – i håbet om, at noget af det så vender tilbage til Danmark. Men vi har en vision om at beholde disse plastressourcer i et lokalt kredsløb, der kan komme danske emballagevirksomheder til gode. Derfor er det et stort gennembrud, som er opnået i dette projekt,” siger administrerende direktør i RenoNord, Thomas Lyngholm.

Kværnes til flager

I det nyudviklede anlæg kværnes plast, udsorteret til genanvendelse, til små flager. Efter rensning vaskes plastflagerne rene i en nyudviklet avanceret vaskemaskine. Derefter behandles flagerne i en ligeledes nyudviklet separationsenhed i vand, hvor de lette plasttyper flyder ovenpå, og de tungere elementer synker til bunds. Flagerne tørres i en slags avanceret tørretumbler, og derefter bliver flagerne oparbejdet til plast-granulat, som kan genanvendes til emballage.

Samarbejde på tværs af branchen

Oparbejdningslinjen er resultatet af tre års udviklingsarbejde i projektet Udvikling af oparbejdningslinje til optimal genanvendelse af indsamlet plast fra husstande set i et cirkulært perspektiv, støttet af Miljøstyrelsen.

Projektet er gennemført af et konsortium, der repræsenterer et bredt udsnit af aktører inden for sortering og oparbejdning af affald. Konsortiet består – ud over Aage Vestergaard Larsen A/S – af Teknologisk Institut, affalds-håndteringsvirksomhederne I/S RenoNord, Amager Ressourcecenter og Nomi4s I/S, teknologivirksomheden AL2-Teknik A/S samt emballagevirksomheden Sky-Light A/S.

Netop det brede samarbejde har stor værdi, fortæller Christina Busk, der er miljøpolitisk chef i Plastindustrien:

”Når vi taler om genanvendelse af plast, er der mange aktører inde i billedet. Fra produkterne designes og kommer i butikkerne til de bruges, kasseres, sorteres og skal oparbejdes til genanvendelse. Det er vigtigt, at alle led i kæden tænker på hinanden, og at vi snakker sammen. Det her projekt er et rigtig godt eksempel på, hvad man kan opnå, når man lige præcis gør dét,” siger hun.

Du kan læse den fulde pressemeddelelse her

Foto: Teknologisk Institut