Et nyt projekt – ShippingLab – vil udvikle intelligente skibe, der uden at udsende skadelige emissioner, navigerer sikkert ind i havnen og lægger til kaj. FORCE Technology og Teknologisk Institut er med i projektet, der er støttet af Innovationsfonden.

Bag ShippingLab står en lang række af rederier, teknologivirksomheder, universiteter, GTS-institutter, organisationer og offentlige styrelser.

De knap 30 projektpartnere har sat sig for at udvikle Danmarks første autonome og miljørigtige skib ved at sammensætte danske kompetencer inden for digitalisering, autonom skibsfart og miljørigtig teknologi.

Blandt ambitionerne er at sikre ’zero emission’-sejlads i afgrænsede områder, som eksempelvis havne og kystnære områder.

ShippingLab skal bl.a. udvikle teknologi, der sikrer autonomi og miljøvenlig sejlads med såvel mindre som større fartøjstyper.

Projektet inkluderer machine-learning og forventningen er, at det vil give et betydeligt bidrag til en mere sikker og effektiv transport, som kan kombineres med udviklingen af løsninger for emissions-fri sejlads i og omkring havneområdet.

Udviklingen af disse løsninger til kommerciel skibsfart er meget omkostningstunge og kan kun lade sig gøre, fordi Innovationsfonden har investeret 33 mio. kr. i ShippingLab.

Mere info

Læs mere i denne pressemeddelelse

Eller tjek projekthjemmesiden

Foto: FORCE Technology