En ny ‘gør-det-selv’-guide fra Alexandra Instituttet gør det nemt for museer at lave deres egne kvalitative brugerstudier om gæsters adfærd.

Når museer i dag skal sammenligne sig på tværs og finde ud af, hvad gæsterne synes om de enkelte udstillinger, så sker det ved hjælp af Den Nationale Brugerundersøgelse, som Slots- og Kulturstyrelsen står bag. Det er en kvantitativ undersøgelse, som måler folks tilfredshed inden for ti kategorier.

Men undersøgelsen fortæller ikke noget om, hvorfor gæsterne er tilfredse eller utilfredse. Som fx hvorfor folk er meget tilfredse med det digitale tilbud, der er på et museum, eller hvorfor de evt. synes, der er for få tilbud til børn.

Nem vejledning alle kan bruge

Alexandra Instituttet har derfor i samarbejde med to museer, Varde Museerne og De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune, udviklet en ‘Gør-det-selv’-guide til at lave kvalitative brugerstudier om gæsternes adfærd. Guiden er udviklet på baggrund af brugerstudier på Tirpitz og Strandingsmuseet.

“For det første har vi længtes efter et redskab, der mere giver svar på HVORFOR, og som giver noget mere indhold til de kvantitative undersøgelser. Samtidig har det været vigtigt at udvikle en analysemetode, der giver ensartet indhold, der gør det muligt at sammenligne sig med hinanden, og som betyder, at vi kan begynde at føre en mere kvalificeret samtale med hinanden blandt fagfolk,” forklarer Ingeborg Svennevig, direktør for De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune.

Hun har før arbejdet sammen med Eva Bjerrum og Suzan Tugcu fra Alexandra Instituttet om at lave kvalitative analyser. De leverer ifølge hende en stringent metode, så derfor var de en oplagt samarbejdspartner.

De har hen over 2018 mødtes for at finde ud af, hvad museerne gerne ville have ud af en kvalitativ analyse, og i sommerperioden gennemførte Eva Bjerrum og Suzan Tugcu brugerstudier på de to museer og afprøvede en række forskellige metoder med henblik på at skabe en generaliserbar og lettilgængelig guide til museer.

Metoden er let at gå til

Her er man kommet frem til en guide, der hedder “2 personer, 2 dage, 2 metoder”.

Det går i al sin enkelhed ud på, at museer først skal gøre sig klart, hvilket formål de har med en undersøgelse: Hvad er det, de gerne vil have svar på?

Derefter er der to metoder. En til at lave observationer i de enkelte udstillinger/museumsrum eller følge gæsterne rundt i udstillingerne. Og en anden metode, hvor man interviewer gæsterne om deres oplevelse. Guiden indeholder både tips til, hvordan man kan gøre det i praksis og til, hvordan man løbende kan anvende resultaterne til at forbedre gæsters museumsbesøg.

“Det er ufatteligt enkelt og rigtig smart og gør det muligt som museum at få prioriteret brugerstudierne ind i årets arbejde. Og det er selvfølgelig vigtigt, fordi de kvantitative analyser måske giver svar på, hvor man er god eller knap så god. Men de fortæller ikke noget om hvorfor. Det er vigtigt som museums-professionelle, at finde ud af, hvad der fungerer, og hvorfor noget ikke fungerer, hvis man skal gøre noget ved det,” forklarer Ingeborg Svennevig.

Læs mere her

Foto: Alexandra Instituttet