Røgrensningsudstyr kan reducere luftforureningen fra byggepladsernes mindre maskiner betydeligt – også når det gælder ældre maskiner. Det viser test fra Teknologisk Institut.

Rundt omkring på de danske byggepladser er der nu udsigt til en noget renere luft. I et projektsamarbejde mellem Purefi A/S, Per Aarsleff A/S og Teknologisk Institut er der nemlig blevet udviklet og testet nye røgrensningssystemer til mindre entreprenørmaskiner. De foreløbige resultater har vist en markant reduktion af partikler og skadelige kvælstofoxider, NOx-gasser til stor glæde for brugerne af maskinen.

– Det vil sikre et markant forbedret arbejdsmiljø. Desuden vil maskinerne leve op til de generelle krav til lav forurening fra bygherrer og myndigheder, der kan blive stillet med udgangspunkt i de gældende Stage-krav, som trådte i kraft i 2019, fortæller konsulent og teknisk projektleder, Thomas Nørregaard Jensen, Teknologisk Institut.

Strengere krav

Særligt har en ny EU-lovgivning, der stiller markant strengere krav til udledningen af især sodpartikler fra de små entreprenørmaskiner, været medvirket til at forme projektet. Den nye lovgivning, de såkaldte Stage-krav, gælder dog kun for nye entreprenørmaskiner.

– Derfor vil der kunne opnås en stor miljøgevinst ved at eftermontere røgrensningsudstyr på de ældre maskiner. Desuden kan der være en økonomisk gevinst ved ikke at være tvunget til at erstatte dem med helt nye maskiner, vurderer Thomas Nørregaard Jensen.

Som led i udviklings- og testarbejdet er der blevet installeret tre forskellige løsninger, der alle er leveret af Purefi, på en mindre gravemaskine. På den måde har man kunne imødekomme målsætningen om at udvikle alsidige, simple og kosteffektive løsninger til at reducere luftforureningen på byggepladserne.

Markant reduktion

Målinger af partikelantal, foretaget af Teknologisk Institut, viser en reduktion i partikelantal på over 99 procent for de testede systemer. Derudover er der også målt NOx-koncentration, hvor resultaterne viser en reduktion mellem 55 procent og 95 procent.

Den høje reduktion er opnået med et meget effektivt high-end produkt, hvorimod reduktionen på 55 procent er opnået med et mere kompakt røgrensningssystem, der er velegnet til maskiner hvor pladsen under motorhjelmen er en smule trang.

Disse målinger er alle foretaget direkte i udstødningsrøret. I det omkringliggende miljø har røgrensningsløsningen vist sig så effektiv, at partikelniveauet er på niveau med det typisk målte baggrundsniveau.

Læs mere her

Foto: Coulourbox