Som noget nyt har vi samlet alle årets tal for GTS-institutterne i en særskilt publikation. Publikationen skal ses som supplement til det trykte performanceregnskab 2020, der kun inddrager udvalgte tal.

GTS-institutternes samlede omsætning var i 2019 på 3.698 mio. kr. Det er stort set på niveau med året før. Kigger man på de fem kilder til omsætning, så har der de sidste fem år kun være mindre forskydninger med undtagelse af omsætningen til øvrig konkurrenceudsat FoU. Her har der siden 2012 været et årligt fald. Fra 2018 til 2019 var faldet på 5 pct.

Udvalgte GTS-tal 2019

  • Samlet omsætning på 3.698 mio. kr.
  • Dansk kommerciel omsætning på 1.368 mio. kr.
  • FoU-omsætning på 639 mio. kr.
  • Unikke danske kunder 19.128
  • Danske FoU-projekter 564

To dele

Som noget nyt består performanceregnskabet af to dele:

  • En trykt rapport, der giver en status på GTS-aktiviteter og fokus på den værdi, der skabes i erhvervsliv og samfund. Rapporten kan bestilles som en trykt version eller downloades her
  • Rapporten ”Årets tal 2020” med de samlede figurer og tal for GTS med en gennemgang af udviklingen i tallene i de sidste fem år. Denne rapport kan kun downloades – og det kan du gøre her