Med Industri 4.0 følger nye produktionsformer, herunder 3D-print og Additive Manufacturing, der åbner op for helt nye måder at arbejde med materialer på. Men hvordan skal de nye produktionsformer kvalitetssikres? Det er FORCE Technology med til at sætte retningen for.

Allerede i dag kan man 3D-printe med alt fra plast og kompositter til metal og beton. 3D-print og additive manufacturing (AM) har også fundet vej til medicinske implantater, brillestel og sågar rumfartsindustrien.

Fordelene ved AM-teknologien er, at produkter kan tænkes fri af begrænsninger fra traditionel fremstilling, at man lynhurtigt kan producere prototyper, at man kan indarbejde funktionelle detaljer internt i strukturen og opnå meget store tidsmæssige besparelser.

Foran markedets udvikling

FORCE Technology har en stærk kompetence indenfor additive manufacturing og mere end 20 års erfaring med specielt laser cladding-teknologi. For FORCE Technology er det vigtigt at følge trends i markedet og holde øje med, hvor teknologien bevæger sig hen:

”Vi sørger for, at viden opbygges på AM-området, så vi kan være sikkerhedsnet for virksomhederne, når de oplever udfordringer med den nye 3D-print teknologi. Vi skal være foran markedet, så vi kan yde den bedste rådgivning og hjælpe virksomhederne med at udvise rettidig omhu,” siger Michel Honoré, specialist i 3D print og AM-teknologi, FORCE Technology.

Sætter præg på nye standarder

Indførelsen af AM-teknologien stiller krav om nye standarder til at sikre kvaliteten af en 3D-printet komponent. I øjeblikket arbejdes der på internationalt plan ihærdigt på området: 13 standarder er allerede udgivet og henved 50 nye er på vej.

De nye standarder stiller kvalitetskrav både til slutkomponenten, til maskinerne der 3D-printer, og til de folk, der betjener 3D-printmaskinerne.

”Den nye teknologi har behov for samme standardiseringsfundament at stå på, som kendes fra traditionelle fremstillingsmetoder, men da AM-processerne er væsens forskellige fra traditionelle metoder, må standard-apparatet bygges op fra bunden og inkludere alt fra produktion, udstyr, uddannelse og træning, testmetoder til HSE, således at fundamentet er lige så stærkt som for traditionel fremstilling,” siger Michel Honoré, som er aktivt involveret i standardiseringsarbejdet.

Han sidder med i Dansk Standards S858-udvalg og i den internationale standardiseringsgruppe TC261, hvor han er repræsentant for Danmark. Her er han med til at udvikle nye testmetoder til kvalitetssikring af AM og bidrager med vigtig viden om test og tolkning af testresultater.

Hjemtager vigtig viden

Den aktive involvering i standardiseringsarbejdet indenfor dette nye teknologifelt betyder også, at FORCE Technologys medarbejdere er ajourførte på den vigtige viden om udviklingen af de nyeste standarder.

”Den viden vi får fra standardiseringsarbejdet, kan vi bringe videre til vores kunder og anvende i det daglige arbejde med AM og 3D print. Desuden trækker vi på denne viden i vores daglige rådgivning af virksomhederne og sikrer, at nye standarder tænkes ind på et tidligt tidspunkt i virksomhedernes produktudviklingsforløb,” fortæller Michel Honoré.

Du kan læse den fulde artikel på FORCE Technologys hjemmeside her

Foto: FORCE Technology