Nyt kompetencecenter inden for hygiejne, sundhed og produktsikkerhed skal understøtte life science-, biotek- og fødevareindustrierne i den grønne omstilling. I projektet indgår bl.a. tre GTS-institutter.

Grøn omstilling skal gå hånd i hånd med højt niveau af sikkerhed og hygiejne

Industrier som fx fødevare-, sundheds- og pharma- og biotekindustrien står foran den grønne omstilling uden at måtte gå på kompromis med hygiejne, sikkerhed og renhed. Kompetencecenteret for hygiejne, sundhed og produktsikkerhed er sat i verden for at understøtte virksomhederne med de bedste beslutningsværktøjer og netværk på tværs af industrier.

I videoen nedenfor kan du høre Annette Baltzer fra FORCE Technology fortælle om kompetencecenteret:

Skal understøtte bæredygtig produktion i hele værdikæden

Projektet arbejder for at etablere et tværfagligt kompetencecenter for hygiejne, sundhed og produktsikkerhed, hvor virksomheder i hele værdikæden i fødevare- og pharmasektoren kan få hjælp til at opretholde et højt niveau af hygiejne, sundhed og produktsikkerhed i forbindelse med omstilling til en mere bæredygtig produktion.

Centeret vil udvikle teknologiske services og nye ressourcebesparende løsninger, som virksomhederne kan implementere og samtidigt opretholde et højt niveau af sundhed og hygiejne.

Kompetencecenter vil gavne flere sektorer

Projektets aftagere er hovedsageligt husdyrproducenter, fødevare- og pharma-industrien samt sundhedssektoren.

Fødevareområdet omfatter hele forsynings- og værdikæden fra jord til bord med særlig fokus på husdyrområdet, såsom fjerkræ- og svinefarme samt fremstillingsindustrien med en bred vifte af fødevareproducenter.

Udviklingsprojektet er medfinansieret af resultatkontraktmidler fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Projektet er styret af FORCE Technology.

Samarbejdet omfatter også to andre GTS-institutter: Alexandra Instituttet og DFM, samt en række andre erhvervsklynger, interesseorganisationer og forskningsinstitutter.

Du kan læse den fulde artikel her

Foto: FORCE Technology