Flere danske virksomheder skal høste de vækstmuligheder, som IoT og digital teknologi giver. Dette sikrer konkurrenceevnen, men også vejen til en bæredygtig model for grøn omstilling.

Danske virksomheder er ikke så digitale, som man skulle tro

Danmark skal være et både grønt og digitalt foregangsland. Klimapartnerskaberne og før dem vækstteams peger alle på, at IoT, sensorer og anden ny, digital teknologi er en væsentlig del af løsningen til grøn omstilling.

Dog er mange virksomheder i særligt SMV-segmentet meget lidt digitaliserede. Analyser viser, at især SMV’erne har svært ved at implementere avancerede digitale strategier og dermed ikke høster teknologiernes forretningsmæssige muligheder.

Erhvervsfremmebestyrelsen konkluderer, at de danske erhvervsmæssige styrkepositioner inden for elektronik og IT kan bidrage til digitalisering af andre brancher. Men ønsket er en bedre kobling mellem de teknologiske muligheder og den forretningsmæssige værdi.

I projektet ”IoT-drevet forretningsdesign – digitalisering af virksomheder og samfund” vil FORCE Technology sikre, at flere danske SMV’er succesfuldt får udviklet nye forretningsdesign baseret på de nye teknologiske muligheder, som IoT repræsenterer. Dette med særligt fokus på at understøtte grøn omstilling, enten via direkte udvikling af grønne løsninger eller via ressourceoptimering og effektivisering af fremstillings- og servicebrancherne.

Services, viden og et styrket økosystem skal sikre vejen mod digitalisering og grøn omstilling

Projektets ambition er at etablere viden, services og netværk, der understøtter og inspirerer danske virksomheder til at gøre IoT til en integreret del af deres værktøjskasse og få fuld effekt af teknologiens potentiale. Derved vil projektet understøtte, at Danmark opnår det implementeringspotentiale, som IoT rummer.

I projektet vil der fokuseres særligt på at udvikle løsninger, som understøtter grøn omstilling, og at der allerede i løsningernes udviklingsfase bliver taget højde for IoT-systemernes klimaaftryk. Det vil ske ved at udbygge IoT-økosystemet med fokus på bæredygtig implementering af IoT i virksomheder og samfund.

I forbindelse med projektet har FORCE Technology udarbejdet en kort video, hvor projektleder Anders Struwe Mynster forklarer om de problemstillinger, som projektet beskæftiger sig med.

Videoen giver dig en unik mulighed for at få et indblik i projektets forløb, set med en insiders øjne.

Du kan læse mere om projektet her

Du kan finde videoen på YouTube her

Foto: FORCE Technology