De sundhedsmæssige og samfundsøkonomiske omkostninger ved dårlig lyd og støj er store og tæt forbundne med vækst og udvikling i vores moderne samfund.

Hos FORCE Technology er der stor fokus på sundhed, og hvordan man som GTS-institut kan understøtte dansk industri og samfund i at udvikle sundhedsfremmende løsninger ved hjælp af ny teknologi og adgang til test-, udviklings- og demonstrationsfaciliteter.

Derfor er FORCE Technology ved at etablere et stærkt dansk udviklings- og testmiljø på lyd- og luftområdet. Her får virksomheder adgang til nye målemetoder, modeller og test, der kan sikre effektiv og brugbar validering af produkter inden for lyd og luft.

FORCE Technologys nye Lydlab skal hjælpe producenter af bl.a. headsets, hearables, høreværn og vinduer, med viden om produkternes støjreducerende evner og den lydkvalitet, brugerne oplever, når de anvender produkterne.

Du kan høre senior specialist Søren Vase Legarth fortælle om den nye facilitet i nedenstående video

Læs mere om FORCE Technologys Lyd og luft lab her