Gennem et intensivt udviklingsforløb blev den bedst mulige proces og den optimale belægningssammensætning fundet til højeffektive elektroder, beregnet til Power-to-X-elektrolyse.

I overgangen fra fossile brændstoffer til grøn energi er Power-to-X noget som vedrører alle inden for energi- og klimasektoren. For at omdanne den elektricitet, der produceres af sol- og vindenergi, til brint, e-brændstoffer og e-kemikalier er der behov for elektrolyseanlæg for at spare energi.

I over et årti har FORCE Technology arbejdet på at udvikle elektroder til elektrolyse ved hjælp af processer som atmosfærisk plasmasprøjtning, elektrisk lysbuesprøjtning, flammesprøjtning og lasersintring, som alle er relevante for produktion i store mængder. Undervejs i udviklingen er der opstået værdifuld og afgørende viden om emnet, som du har mulighed for at udnytte.

FORCE Technology har udviklet og testet adskillige belægningssammensætninger til elektroder til elektrolyse med meget gode resultater. I denne forbindelse er den vigtige modning af omkostningseffektive fremstillingsprocesser også blevet prioriteret højt.

Atmosfærisk plasmasprøjtede NiAl-elektroder viser gode resultater

I løbet af udviklingsprocessen besluttede FORCE Technology sig for at bruge atmosfærisk plasmasprøjtning (APS) af Raney-nikkel (50/50 NiAl). Det er en kompakt belægning med få porer og sprækker.

Efter APS gennemgik elektroderne en aktiveringsproces, hvor aluminium blev udvasket fra de intermetalliske faser, hvilket resulterede i en stærkt katalytisk svampelignende nikkelstruktur.

Elektrokemisk ydeevne

Den elektrokemiske ydeevne blev sammenlignet med ikke-belagt nikkel, og NiAl-belægningerne gav straks en betydelig forbedring (dvs. reduktion) af cellespændingen, selv ved en lille belægningstykkelse på 30 µm. En lang række belægninger produceret af APS er blevet testet på denne måde.

Hidtil har udviklingsarbejdet vist muligheden for at anvende atmosfærisk plasmasprøjtning til at fremstille meget effektive elektroder til omdannelse af elektricitet til brint ved alkalisk elektrolyse af vand ved høj temperatur.

Sammenlignet med vakuumplasmasprøjtning og pletteringsteknikker giver APS-teknikken samme eller bedre ydeevne.

Testfaciliteter afgørende for virksomheder, der er involveret i Power-to-X

Power-to-X er en afgørende faktor i overgangen til grøn energi – men det er en umoden teknologi. Der er mange ukendte faktorer, når det drejer sig om materialer og udstyr, da ingen endnu kender omstændighederne i forbindelse med det korrosive miljø og de høje temperaturer og tryk, som de skal modstå.

Med adgang til omfattende testfaciliteter er virksomhederne bedre rustet til en omkostningseffektiv opskalering af de eksisterende elektrolyseteknologier.

Læs den fulde artikel hos FORCE Technology her

Foto: Adobe Stock