Det er umuligt at se partikler og støv med det blotte øje, men de er sundhedsskadelige over tid, når de inhaleres i for høje koncentrationer. Partiklerne bidrager til den samlede luftforurening, der koster samfundet i form af tabte leveår og indlæggelser, sygedage, behandling m.m. Samfundsomkostninger som følge af udledning af fine partikler (såkaldt PM2.5) fra danske kilder løber op i over 11 mia. kr. årligt. 

For at gøre noget ved støvproblemerne er Teknologisk Institut gået sammen med filterproducenten Simas Filters A/S og møbelfabrikken Carl Hansen & Søn A/S om at udvikle og afprøve en ny filterløsning, der i et indledende forsøgsprojekt har vist sig at være markant mere effektivt end eksisterende filtre.

“Støv er et usynligt problem, og sundhedsskaderne udvikler sig over lang tid. Derfor er det så vigtigt, at industrien har adgang til løsninger, der effektivt opfanger støv fra produktionen, inden de små partikler ender i lungerne på medarbejdere eller borgere, der færdes i nærmiljøet”, fortæller forretningsleder Thomas Nørregaard Jensen fra Teknologisk Institut.

Fjerner helt små støvpartikler

I produktionsvirksomheder som for eksempel i træindustrien foregår filtreringen af udsugningsluften oftest ved brugen af posefiltre, der kan fjerne støvpartikler ned til en størrelse på 20 mikrometer. Derimod har den nyudviklede filterløsning vist sig at kunne fjerne partikler helt ned til 3-4 mikrometer.

“Jo mindre støvpartiklerne er, des dybere kan de sætte sig i lungerne. Derfor er det meget positivt, at vores filter også kan fjerne de helt små partikler, og endda med en effektivitet på mellem 98 og 100 procent. Dertil kommer, at filtret er mere robust og kræver mindre vedligehold end posefiltre”, fortæller Jan Nyholm Sørensen, teknisk konsulent hos Simas Filters A/S.

Læs hele historien her