Brande på containerskibe kan medføre tab af menneskeliv og enorme værdier. Alligevel er der meget lidt reel viden på området. Derfor har DBI undersøgt området i projektet CONTAIN, som er første skridt på vejen mod bedre brandsikkerhed.

Containerskibene er vokset eksponentielt i de senere år. Men besætningerne er krympet, så der er færre hænder til at bekæmpe en evt. brand ombord. De tekniske løsninger og reglerne på området er ikke fulgt med skibenes vokseværk, og det er langt fra givet, at en opskaleret løsning fungerer. Der er dårligt overblik over, hvad der fragtes, hvilket hindrer, at potentielt brandfarlig last placeres hensigtsmæssige steder på skibet, og at der er de rette brandtekniske anlæg.

Desuden kan mangel på viden eller skødesløshed betyde, at fragt blandes i containerne. Det kan medføre, at brandbare materialer, der ikke kan antænde på egen hånd, opbevares med materialer, der nemt kan antænde, hvilket kan resultere i brand.

Det er nogle af de mange udfordringer, som DBI har afdækket med pilotprojektet CONTAIN, som er støttet af Den Danske Maritime Fond og nu er afsluttet.

”Hændelser er sjældne, men omfanget af skader er potentielt kæmpestore med tab af både menneskeliv og værdier for mange millioner kroner. Samtidig er der meget begrænset viden på området, og der er ikke tidligere gjort meget for at undersøge årsagen til, at det går galt. Projektet skulle give os indblik i brande i containerskibes lastrum, og vi har undersøgt det tekniske, menneskelige og organisatoriske aspekt,” fortæller Thomas Hulin, der er projektleder hos DBI.

Brandtest

I projektet testede DBI bl.a., hvordan containere opfører sig ved brand, og hvordan brand spreder sig fra container til container. Testene viste, at brand i en container kan sprede sig gennem døren efter 17 minutter, at en brændende container kan antænde gulvet i en container ovenover efter 20 minutter, og at strålevarme kan antænde indholdet i containere ved siden af.

Baseret på data fra brandtesten har man desuden lavet simuleringer af, hvordan brand spreder sig i et lastrum under dæk med stablede containere. Data kan anvendes til at simulere og undersøge effekten af forskellige slukningsanlæg og kan på sigt også omfatte faktorer som statik i konstruktionen under brandpåvirkningen.

Fundene fra projektet har været en øjenåbner for mange parter i branchen. Nu skal der arbejdes videre med mere konkrete løsninger eller forbedringsforslag i senere projekter.

Du kan læse hele artiklen hos DBI her

Foto: DBI