IT-virksomheden Trifork er med et GTS-institut som underleverandør valgt til at udvikle, levere og vedligeholde telemedicinske løsninger til borgere med KOL. Udbuddet er lavet på vegne af alle landes regioner og kommuner.

Opgaven består i at udvikle en løsning til sundhedsfaglige medarbejdere i regioner og kommuner, der skal levere den telemedicinske ydelse, samt en løsning til borgere med KOL, som har brug for at få foretaget helbredstjek og målinger, men uden at et fysisk fremmøde er nødvendigt.

Bygger videre på eksisterende erfaring

Løsningerne udvikles på den fælles telemedicinske infrastruktur FUT, som Trifork har været med til at udvikle. Dermed bygger Trifork videre på deres omfattende erfaringer med at udvikle, drifte og vedligeholde kritiske nationale IT-systemer inden for sundhedssektoren, herunder Fælles Medicinkort, Fælles Medicinsk Beslutningsstøtte, Den Nationale Serviceplatform og appen Min Læge for blot at nævne nogle.

”Vi er meget glade for at være blevet valgt til at levere medarbejder- og borgervendte løsninger til den telemedicinske infrastruktur FUT. Vi har stor erfaring med at udvikle kritiske systemer inden for sundhedssektoren, der både gør det lettere at være borger og patient, og som øger effektiviteten og fleksibiliteten i sundhedsvæsenet. Vi glæder os til at vise infrastrukturens potentiale – også i forhold til understøttelse af andre sygdomsområder i fremtiden,” siger Karen Skjerbæk Jørgensen, CCO & VP Trifork Digital Health.

Dette er det første i rækken af udbud med formålet at udvikle telemedicinske løsninger på FUT-platformen og på tværs af sektorer, hvilket kommer til at gavne både borgere og sundhedssektoren.

Trifork Public A/S er hovedleverandør og leverer løsningen sammen med Alexandra Instituttet A/S, der har mange års erfaring i udvikling af telemedicinske løsninger samt Duckwise A/S, Testhuset A/S og Netic A/S fra Trifork-familien.

Om Trifork

Trifork er med kontorer i 11 lande i Europe og USA en international NextGen IT-virksomhed, der udvikler innovative softwareløsninger i samarbejde med deres kunder.

Virksomheden har omkring 950 ansatte og arbejder indenfor seks forretningsområder: Digital Health, FinTech, Smart Buildings, Cloud Operations, Cyber Protection og Smart Enterprise. Triforks forskning og udvikling foregår i Trifork Labs, hvor Trifork løbende medinvesterer og udvikler teknologiske start-up selskaber. Trifork står bag brandet GOTO, som driver et globalt tech community med over 255.000 følgere og mere end 27 millioner views.

Læs mere her

Foto: Alexandra Instituttet