LEGO Group, Kamstrup og Enemærke & Petersen har med hjælp fra FORCE Technology udviklet roadmaps til en grønnere produktion i et MADE Samarbejdsprojekt. Udfordringerne har været slående ens.

Operatørerne er gået, og lyset er slukket i produktionshallerne. Maskinerne står livløst og stille, men en summende lyd afslører, at noget ikke helt er gået på weekend.

”Vores medarbejdere ude på produktionsgulvet havde opdaget, at nogle maskiner stod og summede,” siger Morten Qvortrup, der er produktionsingeniør hos producenten af intelligente el- , vand, varme og køling målere Kamstrup.

”Vi køber vores anlæg fra forskellige leverandører og har ikke fået defineret konkrete kravspecikationer, som gør, at maskiner skal kunne slukkes og ikke kun stå på standby,” tilføjer han.

Fra produktionsgulv til ledelsesgang

At ændre kravspecifikationerne til fremtidens indkøb af maskiner er et af flere grønne tiltag i Kamstrups roadmap mod en mere bæredygtig produktion. Roadmappet er udviklet i et MADE Samarbejdsprojekt:

“Vi havde nok ikke fanget alle de input, hvis ikke MADE-projektet fik os til at tage dialogen med nogle helt nye – både dem på gulvet og dem bag computeren. Det skaber også et fællesskab omkring et fælles mål. Det har accelereret processen,” siger Morten Qvortrup.

I projektet fik LEGO Group, Enemærke og Petersen & Kamstrup hjælp af FORCE Technology til at tage temperaturen på bæredygtigheden i deres virksomhed og lægge en plan for, hvordan den kunne styrkes. At gøre bæredygtighed til ”en fælles rejse med et fælles mindset,” er ifølge specialist i FORCE Technology og leder af projektet Kasper Stens Honoré en udfordring, der går igen.

Data, data, data

Entreprenørvirksomheden Enemærke & Petersen fokuserede i projektet på reduktion af CO2, affaldsgenerering og materialer, og det viste sig tydeligt, at den største forhindring var mangel på data:

”Vi har nærmest intet data i dag på vores affaldshåndtering. Det er en black box: Hvor kører affaldstransportørerne affaldet hen, og hvordan sorterer de det?” siger bæredygtighedschef i Enemærke & Petersen Anders Sørensen.

Derfor er første skridt for virksomheden at indsamle data, og på den baggrund definere grønne potentialer:

”Kan man forkorte distancen eller sortere i renere fraktioner? Er det muligt selv at genbruge materialer eller måske sørge for, at vi bruger mere ens emballage for at sortere bedre?” spørger Anders Sørensen og tilføjer, at entreprenørvirksomheden er i gang med processen og har rakt ud til affaldstransportørerne.

Du kan læse mere om MADE-projektet og de tre virksomheder her