En ny måde at skabe netværk, viden, sammenhold og udveksle erfaringer på, er blot noget af det, som alle byggebranchens aktører, som arbejder med træ, kan se frem til inden for den nærmeste fremtid. Nyt online Community vil understøtte alle i branchen, som ønsker at være med til at gøre træ til et naturligt materialevalg i byggeriet.

Af Christine Vodsgaard Larsen

Det nye Community er en del af det arbejde, som bl.a. Teknologisk Institut udfører i det store EU-projekt, Build-in-Wood, hvor 21 partnere arbejder sammen om at udvikle nye løsninger til at bygge med træ samt aflive de barrierer, der i dag eksisterer, når talen falder på træbyggeri.

”Vi har valgt at investere i en rigtig god online platform, med det ønske at give alle aktører i byggebranchen, som vil være med til at styrke viden og brugen af træ som byggemateriale, et sted, hvor man både kan møde andre ligesindede, udveksle erfaring, få ny viden direkte fra universiteter og videninstitutioner og finde inspiration til at bygge med træ. Man kan sige det er en slags Linkedin for træbranchen – men i virkeligheden er det meget mere end det”, siger Peder Fynholm, souschef på Teknologisk Institut og en af drivkræfterne bag det nye Community om træbyggeri.

En platform for alle som arbejder med træbyggeri

Tankerne bag det nye online Community, som ganske enkelt hedder Build-in-Wood Community, er at skabe et sted, hvor bygherrer, arkitekter, entreprenører, forskere, producenter og alle andre, som vil være med til at udvikle træbyggeri og gøre træ til et naturligt materialevalg, kan tale sammen.

”Tanken er egentlig ret simpel som udgangspunkt. Ved at samle aktive og gode kræfter, som har lyst til at være med til at bane vejen for træbyggeri, ét sted – i et Community – så kan vi hjælpe hinanden med at komme i mål ved at dele vores viden, lære af hinanden, tale sammen om barrierer og hvordan vi hver især har løst de udfordringer vi har stået overfor, og ikke mindst dele vores succeser og gode erfaringer. Det kan vi gøre i både større kredse i Community Forum og i lukkede eller mindre grupper, hvor vi kan nørde helt ned i detaljerne med andre ligesindede”, siger Peder Fynholm og fortsætter.

”Vi tror, at alle aktører, som vil noget inden for træbyggeri kan få en fordel i at være med her. Det er meget nemmere at finde viden og inspiration samt netværke, når man har mange personer samlet om det samme emne og samme mål på ét sted. Og det er det vi håber, at det nye Community kan være – et sted hvor alle kan både bidrage med egen viden og lære af hinanden. Og det er ikke blot inden for Danmarks grænser, men også internationalt, hvor det bliver muligt at få viden og erfaringer fra de lande, som er foran Danmark, når det gælder træbyggeri”, siger Peder Fynholm.

Mulighed for åbne og lukkede grupper

Peder Fynholm fortæller desuden, at selvom det store community er internationalt, så er der også behov for mere lokale grupper – og derfor har Dansk Netværk for Træbyggeri fx også en gruppe på sitet og det kan andre aktører fra træbranchen også få, hvis de har behov for det.

”Hvis man vil have en gruppe i det nye Community, så er det også en mulighed. Grupper kan være både åbne og lukkede, så hvis man fx som organisation ønsker sin egen gruppe – som i princippet fungerer som et lille community i det store community, så er det også en mulighed – man skal dog selv stille med en gruppemoderator og stå for facilitering”, forklarer Peder Fynholm.

What is in it for me?

Selvom man kan trække paralleller til LinkedIn, da det er byggebranchens professionelle aktører som er målgruppen for det nye Community, så er det nye online samlingssted ikke ”bare” en ny LinkedIngruppe.

”Vi starter simpelt op med profiler, grupper, en markedsplads og muligheder for at se projekter. Men den nye platform kan rigtig meget mere end det – og på sigt kommer der til at være events, mediecenter, kort over træbyggerier med mere – det bliver en slags One-Stop-Shop for alle der arbejder med træbyggeri eller er interesserede i at vide mere om mulighederne for at bygge med træ. Og så er det selvfølgelig afgørende, at der er nogle som vil være med, for ideen er jo ikke at skabe et Community for os selv – men at skabe det med alle aktørerne derude, så vi sammen kan stå stærkere i arbejdet for at gøre træ til et naturligt materialevalg i byggeriet”, siger Peder Fynholm.

Erfaring og viden on demand

En af de grupper, som vil være at finde fra opstart, er gruppen Cities & Municipalities, en åben gruppe, hvor alle, der arbejder med træ i byer er velkomne.

”I Cities & Municipalities kan alle der arbejder med træbyggerier i byer videndele om fx strategier, udfordringer og løsninger i deres respektive byer”, siger Peder Fynholm.

Gruppen for Cities & Municipalities er opstået på baggrund af arbejdet med de såkaldte Early Adopter Cities (EAC) i Build-in-Wood projektet, som tæller byer som London, Innsbruck, Amsterdam og København.
”I arbejdet med EAC-byerne kan vi mærke behovet for at kunne tale sammen på en mindre faciliteret måde end det sker i dag, hvor vi afholder en række møder årligt. Men det er jo ikke nødvendigvis lige der, på et planlagt møde, man har brug for at ”spørge, hvordan andre gør”, og det er lige præcis sådan noget, det nye Community kan være platform for – løbende udveksling af erfaring og benchmarking med andre, som arbejder med samme mål og/eller har samme udfordringer”, forklarer Peder Fynholm.

Om Build-in-Wood Community (BWC)

BWC slår officielt de online døre op med Launch Event den 8. november – du kan dog allerede nu oprette dig og blive en del af det nye Community. Det er gratis at være medlem af den nye online platform, som både har et internationalt og et nationalt aspekt. Selve Community er internationalt, men allerede fra opstart oprettes en gruppe for danske aktører og der vil løbende blive oprettet flere grupper, ligesom der også vil blive afholdt events direkte via Community platformen.

Du finder Build-in-Wood Community her

Vil du vide mere? Kontakt:

Peder Fynholm, pfy@teknologisk.dk, 7220 2333