Med en ny temaindkaldelse sætter Industriens Fond fokus på at styrke danske virksomheders brug af data. Det sker for at skabe vækst og øge konkurrencekraften i dansk erhvervsliv.

Brugen af data er noget, der i stigende grad har indflydelse på industrien. De seneste års udbredelse af IoT, machine learning, AI-teknologier og andet gør, at man som virksomhed bliver nødt til at tage stilling til, hvordan man griber brugen af data an.

Vigtigt at være på forkant

For at stå stærkt i fremtidens konkurrence er det derfor afgørende for en virksomhed at forstå vigtigheden af data, og de mange muligheder som data åbner op for. Data kan anvendes på mange måder blandt andet i forbindelse med produktion, optimering af produkter, kundehåndtering og meget andet.

På grund af den enorme betydning, som data vil komme til at have i fremtiden, er det derfor vigtigt, at virksomheder forbereder sig på denne omstilling. Særligt for små og mellemstore virksomheder vil overgangen til datadreven forretning medføre mange udfordringer.

Hjælp til omstilling

Med denne temaindkaldelse får virksomheder mulighed for at fremlægge og søge støtte til projektidéer, der kan fremme datadreven vækst.

I forbindelse med temaindkaldelsen afholder Industriens Fond et informations- og netværksmøde d. 15. januar i København. Her vil der være mulighed for at få uddybet kendskabet til temaindkaldelsen, og hvad det at lave en ansøgning præcist indebærer.

Du kan tilmelde dig informations- og netværksmødet her

Læs mere om initiativet, se kriterier og meget mere her