Viden om byggetekniske løsninger er ikke en mangelvare i Danmark. Spørgsmålet er, om den viden, som eksisterer, kommer ud, hvor den faktisk kan gøre en forskel? Et spørgsmål som Teknologisk Institut netop nu søger branchens hjælp til at svare på.

I et projekt støttet af Grundejernes Investeringsfond, Byggeskadefonden og Landsbyggefonden er Teknologisk Institut i gang med at undersøge byggebranchens brug af og syn på byggeteknisk formidling. Formålet er at få indsigt i, hvordan formidling og udbredelse af byggeteknisk viden kan styrkes.

”Som videninstitution, der producerer store mængder viden, der kan forbedre byggeriets kvalitet og bæredygtighed, har vi stor interesse i at få indsigt i, hvordan vi kommer bedst ud til branchen med denne viden, så den kan gøre en forskel. Med undersøgelsen ønsker vi samtidig at indgå i et konstruktivt samspil om formidlingen med andre videninstitutioner på byggeområdet”, siger direktør Mette Glavind, Teknologisk Institut.

Vigtigt med branchens input

Projektet begrænser sig ikke til Teknologisk Instituts egen videnformidling, men undersøger byggeteknisk formidling bredt set. For projektleder Maja Skovgaard på Teknologisk Institut, der til daglig arbejder med netop formidling af viden til byggebranchen, har det stor værdi at få brugernes perspektiv på formidlingen.

”Det er vigtigt at kende sine målgrupper, deres adfærd, behov og holdninger, så vi kan tilrettelægge formidlingen bedst muligt. Derfor har det stor værdi at få byggebranchens egne input. Det bliver fx interessant at få mere viden om, hvilke formater og kanaler, praktikerne foretrækker og de forskellige behov, der kan være på tværs af branchen, og hvor barriererne for at få viden kan være”, siger Maja Skovgaard.

For Grundejernes Investeringsfond er formidling helt essentiel at prioritere i de mange forsknings- og udviklingsprojekter, fonden støtter.

”For os er det er vigtigt, at man i projekterne gør sig klart, hvordan resultaterne bliver formidlet, så branchen kan få gavn af dem. Derfor støtter vi projekter som dette, der kan støtte videninstitutioner i at tilrettelægge og udbrede viden”, siger udviklingschef Søren Meyer fra Grundejernes Investeringsfond.

Spørgeskema til branchen

Projektet, der følges af branchens førende videninstitutioner, kombinerer fokusgrupper, dybdegående interview og en spørgeskemaundersøgelse. Det skal både give tal på kendskab og anvendelse af formidling og gå i dybden med forklaringer på brugernes adfærd og oplevelse af formidlingen.

I juni gennemføres spørgeskemaundersøgelsen, som henvender sig til alle byggeriets professionelle praktikere, fra byg- og driftsherrer, rådgivere, udførende, undervisere mv. De samlede resultater præsenteres i efteråret 2023 og er relevante for alle, der arbejder med formidling af byggeteknisk viden.

Brug 5-10 minutter på at bidrage med din besvarelse her

Foto: Teknologisk Institut