Big Data, brug af tablets samt sensorer spiller en afgørende rolle og er et konkurrenceparameter for både danske og udenlandske produktionsvirksomheder, når de digitaliserer produktion og forsyningskæde.

Det har man også erkendt hos maskinfabrikken OKM A/S i Tønder, der producerer dele til eksempelvis den tyske bilindustri samt flere virksomheder i Danmark. Maskinfabrikken har investeret knap 1,5 million kroner i digitalisering af produktionen.

Digitaliseringen er startet for tre år siden, og i dag har brugen af tablets fjernet papirerne i produktionen og styrket dataopsamlingen mellem det elektroniske produktionsudstyr. Ud over at tablets er blevet det vigtigste arbejdsredskab blandt virksomhedens medarbejdere, så er en speciel tidsregistrerings-app, der er udviklet i samarbejde med Alexandra Instituttet, blevet en af hjørnestenene i virksomhedens digitale produktionsflow.

Al information tilgængelig ved et fingerstrøg

Baggrunden for digitaliseringen er, at man manglede konkret viden om indtjening på forskellige projekter i deres forretning. Digitaliseringen af fabrikken betyder, at man i dag har klart indblik i alle led lige fra tilbudsgivning til fakturering.

OKM arbejder med Microsoft C5 som deres ERP-system. Her tilrettelægges alt fra ressourceforbrug af medarbejdere til maskiner samt alle øvrige data. Alt data overføres til finplanlægning på medarbejdernes tablets.

Det betyder, at al nødvendig information er tilgængelig ved et simpelt fingerstrøg. De kan se alt, som fx 3D-tegninger, der kan roteres 360 grader.

“De ansatte har gennem det smarte produktionssetup adgang til alle data ude ved maskinen. Det er fx informationer om, hvor mange emner, de skal lave. Hvis de har spørgsmål til en tegning, så kan de selv gå ind og måle på tegningen. Før skulle de fx ind og spørge en medarbejder på tegnestuen. Det er med til at lette arbejdsprocessen og med til at sikre, at hver enkelt kundes behov er i fokus,” forklarer Freddy Christensen, kvalitetschef hos OKM A/S.

App holder styr på den tid, som maskinerne kører

Kernen i systemet er en tidsregistrerings-app, der holder styr på medarbejdernes tid og den tid, som maskinerne kører. Når en medarbejder stempler ind på tidsregistrerings-app’en, stempler han ind på det projekt, hvor maskinen er tilknyttet. Det betyder, at de får den specifikke maskintid koblet på et projekt ved, at en medarbejder stempler ind via deres app.

Det giver et langt bedre overblik, når en operatør skal passe flere maskiner samtidigt. Det er også væsentligt for maskinfabrikkens efterkalkulationer, når de skal vurdere, om et projekt giver overskud.

“Hvis han går rundt mellem tre maskiner, kan man se, hvor meget tid, han bruger på den enkelte maskine. Det gør det langt nemmere at sortere i den tid, som medarbejderen bruger på maskinen. Dermed opnås et mere præcist billede af, hvilken del af produktionen, vi skal satse på.”

Læs mere her