Hvordan påvirker vindmøllestøj vores helbred? Det var et af de mange spændende emner der var på programmet for dette års Store Støjdag, som blev afholdt af Miljøstyrelsens Referencelaboratorium d. 7. oktober.

Over 120 deltagere lyttede med, da Kræftens Bekæmpelse præsenterede deres seneste forskningsresultater om helbredseffekter af vindmøllestøj. Den overordnede konklusion på projektet var, at der ikke findes en dokumenteret sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbred. Forskningsresultaterne indikerede dog, at støj kan have en effekt på visse sygdomsramte grupper. Yderligere detaljer om resultaterne kan findes her

Impulsstøj skaber problemer

Dagen bød på mange andre interessante indlæg, blandt andet et om hvordan impulser i støj fra virksomheder skal behandles. Impulsstøj er kortvarige støjudslag, der fx opstår når en dør smækker, eller ved et kraftigt slag med en hammer. Impulsstøjen bliver i mange tilfælde håndteret forskelligt blandt støjrådgivere og der er længe blevet efterspurgt en objektiv metode, både fra myndighedernes og rådgivernes side. Da det fremstår uklart hvornår en rådgiver rapporterer et støjtillæg pga. impulser, kan det ofte være svært for læserne af målerapporterne at vurdere, om støjgrænserne er overholdt eller ej.
Torben Holm Pedersen fra Referencelaboratoriet gav tilhørerne en grundig introduktion i, hvordan støjtillægget bliver håndteret forskelligt. Her pointerede han, at selv om impulser ikke fylder i middelstøjsberegningerne, så kan den stadig være til stor gene for naboerne. Der findes derfor at krav om, at impulser skal bedømmes der hvor støjen opleves, og ikke der hvor støjkilden er placeret.

Forældede data

Seniorspecialist i akustik hos FORCE Technology, Per Finne, præsenterede nye kildedata til beregning af togstøj. Disse data skal indgå i en revision af datagrundlaget i støjberegningsprogrammet NORD2000. NORD2000 bliver i dag benyttet på landsplan til beregning af trafikstøj, og hovedparten af datakilderne for togstøj stammer fra målinger udført før år 2000. Derfor skal kildedata ajourføres med nye måleresultater, så støjberegningerne bliver retvisende, og omfatter de tog som kører på banen i dag.

Deltagerne kunne desuden høre om WHO’s nyeste støjguide for Europa, om støj fra flugtskydningsbaner og blive opdateret med seneste nyt inden for måleberegningsmetoder, standardisering og certificering.

Læs mere her

 

Foto: FORCE Technology