Projektet ”Closing The Loop” skal sikre at, SMV’er bruger færre ressourcer og skaber mindre affald. Målet er at reducere affaldsmængden med 3,3 mio. tons på tre år og CO2 ækvivalenter med 90.000 tons om året ved at skabe værdikædesamarbejder på tværs af brancher og traditionelle materialestrømme.

Danmark er kun 4 procent cirkulær. Det er altså kun en meget lille del af de ressourcer, som vi forbruger, der har været brugt før eller recirkuleres. Dermed er Danmark dårligere til cirkulær økonomi end flere andre europæiske lande. Samtidigt har Danmark et materialeforbrug, der er blandt de højeste i verden.

Vil slutte cirklen i den cirkulære økonomi

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har til programudbuddet ”Cirkulære Værdikæder for SMV’er” udvalgt fire erhvervsklynger, fem erhvervshuse og Teknologisk Institut, der i samarbejde med omkring 200 offentlige og private virksomheder i projektet ”Closing The Loop” vil reducere brug af nye ressourcer og mængden af affald.

Teknologisk Instituts rolle i ”Closing The Loop” er bl.a. at stille laboratorier til rådighed for udvikling, test og demonstration, udarbejde miljøeffekt-beregninger og dokumentation, fx i form af livscyclusvurderinger, LCA. Desuden skal Instituttet rådgive og hjælpe virksomhederne med implementering af nye cirkulære forretningsmodeller, bæredygtige materialer og teknologier samt dokumentere løsningernes effekt.

“Virksomhederne får et vigtigt løft og kan udvikle nye forretningsområder, når de i højere grad udnytter deres ressourcer. Vi tror på, at den cirkulære omstilling sker ved at bringe hele værdikæden i spil. Derfor er vi glade for samarbejdet på tværs af viden- og klyngeaktørlandskabet i Closing The Loop, siger Mette Glavind, direktør på Teknologisk Institut.

“Cirkulær økonomi handler om at nedbringe forbruget af ressourcer og råvarer ved at udnytte dem bedre og bibeholde deres værdi i længere tid. Den mest effektive måde, virksomheder kan gå fra lineære til
cirkulære forretningsmodeller er i samarbejde med deres værdikæder. Det er et stærkt udgangspunkt, når der skal tænkes implementerbare løsninger”, siger Lars Visbech Sørensen fra Food & Bio Cluster, Denmark.

Projektets første fase forventes at starte i det nye år, når alle formelle rammer er fastlagt.

Læs mere om projektet her

Foto: Unsplash