Nyt projekt støttet af Energistyrelsen vil udvikle en eftermonteret løsning til eksisterende skibe, så de kan sejle fossilfrit på det alternative brændstof metanol.

Fremtiden kræver alternative drivmidler. FN og den internationale maritime organisation IMO ønsker, at skibsfarten skal reducere drivhusgasser med 40 % i 2030 og 50 % i 2050. Her er et af de mest lovende fossilfrie brændstoffer til fremtidens skibsfart metanol. Derfor skal et nyt projekt udvikle teknologi, der skal ombygge eksisterende dieselskibe til fremtidens brændstoffer som fx metanol.

”Metanol soder ikke, har meget lav partikeldannelse og kan fremstilles CO2 neutralt af bl.a. biogas eller træ. Men i dag kan metanol kun anvendes med dual-fuel teknologi, dvs. at skibet har diesel som støttefyring. Dette kræver også en meget dyr ombygning af motorerne”, siger seniorspecialist Kim Winther, Teknologisk Institut.

Genvej til fossilfri

Et nyt projekt, der er støttet af Energistyrelsens støtteprogram EUDP, vil gøre det økonomisk muligt for mange eksisterende skibe at sejle på metanol. Teknologisk Institut er projektleder og derudover deltager MAN Energy Solutions, Nouryon Surface Chemistry, Alfa Laval, DTU og Nordic Green.

”Vi ønsker med projektet at skabe en genvej, så skibe med dieselmotorer kan blive fossilfrie. Vi vil finde frem til en enkel løsning til eksisterende motorer, så skibsfarten kan erstatte diesel med metanol som et CO2 neutralt alternativt brændstof”, siger seniorspecialist Kim Winther, Teknologisk Institut om bevæggrunden for projektet.

Efterspørgsel på alternative løsninger

MAN Energy Solutions oplever en stor efterspørgsel på motorer til alternative brændstoffer og ønsker med projektet at kunne tilbyde en økonomisk, effektiv løsning til deres 4-takts motorer.

”Vi ønsker at dække markedet for skibsmotorer til mange forskellige brændstoffer. Metanol er prismæssigt et godt alternativ til diesel. Samtidig er det muligt at skaffe metanol overalt i verden og det er let at transportere. Derfor giver projektet god mening for os”, fortæller ingeniør Klaus Petersen fra MAN Energy Solutions.

Optimale additiver

Dieselmotorer kan som udgangspunkt ikke fungere på metanol. Derfor skal der i projektet arbejdes med en række tekniske tiltag, dog uden større indgreb i selve motoren. Der skal bl.a. tilføjes luftforvarmning på motoren og en anden brændstof-booster skal udvikles af Alfa Laval. Desuden vil den hollandske kemi-koncern Nouryon, tidligere en del af Akzo Nobel, undersøge hvilken tilsætning af additiver der er optimal for den pågældende dieselmotor.

”Jeg er overbevist om, at projektet vil lykkedes, så jeg forventer, at vi kommer til at tilbyde en attraktiv servicepakke til metanol, når projektet er slut. Denne servicepakke skal helst være konkurrencedygtig på prisen og sikre, at vi stadig kan sejle med så høj ydelse som muligt”, siger Klaus Petersen, MAN Energy Solutions.

Du kan læse mere om projektet her

 

Foto: Teknologisk Institut