Ny undersøgelse viser, at en visuel inspektion ikke kan garantere sikkerheden på gamle betonaltaner med udliggerjern. Derfor anbefales en revideret undersøgelsesmetode for gamle altaner.

På trods af at en gammel betonaltan med udliggerjern på overfladen er uden synlige skader, er det ikke en garanti for, at de bærende udliggerjern i altanen ikke er tæret, og altanen derfor kan være usikker. Derfor bør bygningsejere af ejendomme med gamle betonaltaner med udliggerjern overveje at undersøge deres altaner ved hjælp af den såkaldte reviderede kaskademodel.

Det er konklusionen af det projekt, som Teknologisk Institut har udført sammen med Ejendom Danmark, Danske Udlejere og med støtte fra Grundejernes Investeringsfond. Teknologisk Institut har foretaget et estimat af antallet af altaner i Danmark, og der skønnes at være op mod 50.000 altaner af denne type, som kan være potentielt usikre, fordi udliggerjernene, som bærer altanen på ejendommens facade kan være tæret og altanen derved har en reduceret bæreevne. Baggrunden for projektet er bl.a. to alvorlige altankollaps i henholdsvis 2016 og 2020, hvor flere blev kvæstede, fordi altanen pludseligt brød sammen.

100 altaner undersøgt

I projektet har Teknologisk Institut lavet en grundig undersøgelse af 100 altaner, fordelt på fem ejendomme, spredt geografisk rundt i Danmark. Undersøgelserne viste, at 58 ud af de 100 undersøgte altaner, havde synlige skader i form af fx revner i belægningen. På de resterende 42 altaner var der ingen synlige tegn på skader eller revnedannelser på altanen eller murværket omkring altanen. På disse blev der alligevel fundet omfattende korrosion på et eller flere udliggerjern på 17 af altanerne. Dette svarer til 40 pct. af de synligt intakte altaner. De destruktive undersøgelser bestod af at de bærende udliggerjern blev blotlagt ved, at betonen omkring jernet blev hugget væk.

”Mange gange forekommer tæring på udliggerjernene bag facaden og er derved ikke synligt. Men det var dog alligevel overraskende, at det var så stor en andel af de visuelt intakte altaner, som har udliggerjern, med fremskreden tæring og dermed også har en vis reduktion af bæreevnen. En mulig forklaring kan også være løbende æstetiske overfladereparationer af altanerne”, siger sektionsleder Allan Skydsbæk Hansen, Teknologisk Institut.

Kaskademodel

Der findes i dag ikke en troværdig alternativ undersøgelsesmetode til destruktiv ophugning af en altan med udliggerjern for at klarlægge om udliggerjernene er tæret i det skjulte.

Derfor har Teknologisk Institut undersøgt, om en såkaldt kaskademodel med fordel kan benyttes til at vurdere, hvor omfattende undersøgelser det kan betale sig at foretage på en gammel ejendom med altaner med udliggerjern – før der træffes beslutning om altanrenovering eller udskiftning af de gamle altaner på grund af tæring.

Ved en kaskademodel underkaster man trinvis en ejendoms altaner for destruktive undersøgelser af udliggerjernenes tilstand – indtil man får en databaseret vurdering af om hele ejendommens altaner skal udskiftes eller renoveres.

“K-alTAN – Kaskademodel vs. totalkontrol til eftersyn af altaner” er finansieret af Grundejernes Investeringsfond og udført af Teknologisk Institut i samarbejde med EjendomDanmark og Danske Udlejere.

Læs mere om undersøgelsen hos Teknologisk Institut her

Læs den fulde pressemeddelelse her

Foto: Teknologisk Institut