DBI og Teknologisk Institut har i et fælles projekt undersøgt, hvad der sker med brandegenskaberne, når brandimprægneret træ udsættes for vind og vejr. Konklusionen er, at man reelt ikke ved, hvordan brandimprægneret træ opfører sig ved brand, når det har været udsat for vejrlig i en årrække, og at standarden bør revideres kraftigt.

Træ er oppe i tiden, og især vinder materialet indpas på udendørs beklædninger og facader. Ifølge Bygningsreglementet skal træet dog bibeholde de samme brandtekniske egenskaber i hele bygningens levetid, som det har ved opførelsen. Men gør det også det? Det satte DBI og Teknologisk Institut sig for at undersøge i et resultatkontraktprojekt, hvis første del blev afsluttet ved udgangen af 2020.

I projektet udsatte DBI og Teknologisk Institut en type brandimprægnerede profilbrædder til facadebeklædning for forskellige metoder for accelereret ældning. Der var tale om et saltbaseret imprægneringsprodukt anvendt på granbeklædning, som blev påvirket med vand, tørret og udsat for UV-lys. Noget af træet udsattes samtidig for naturlig ældning, idet det blev monteret lodret og sydvendt som en facadebeklædning udendørs i 10 måneder på forsøgsfeltet ved Teknologisk Institut i Taastrup. Derefter testede man produktet for at undersøge effekten af de forskellige ældningsmetoder.

Standarden skal revideres

Konklusionen på det hele var, at den nuværende version af standarden, EN 16755, ikke kan vurdere produkters holdbarhed. Ældningsmetoderne lader til at være for milde sammenlignet med virkeligheden, og standarden gør det muligt at opnå godkendelse på grundlag af tests, der reelt ikke kan bruges til at vurdere levetid eller produktets brandegenskaber.

“Vi havde en idé om, at der måske ville være et problem på området, men vi vidste ikke, at det var så grelt. For når ubehandlet træ kan leve op til konkrete krav i standarden, er den gal. Standarden bør derfor tages ud af funktion og revideres kraftigt,” siger ingeniør i DBI’s brandtestafdeling, Martin Pauner, og tilføjer:

“Situationen er den, at vi faktisk ikke ved, hvordan brandegenskaberne af det træ, vi hænger op i dag, vil udvikle sig over tid.”

Fører til flere tests

Da der kun er tale om tests af én type af brandimprægnerede profilbrædder til facadebeklædning, siger projektet dog ikke noget om brandimprægneret træ generelt. DBI og Teknologisk Institut ønsker derfor at udføre lignende undersøgelser af andre brandimprægnerede træprodukter. Desuden vil der blive udført yderligere tests af de allerede ophængte profilbrædder, som fortsat hænger på marken ved Teknologisk Institut.

Du kan læse mere på DBI’s hjemmeside her

Foto: DBI