PPEPP-projektet hjælper elektronikvirksomheder med at vælge pålidelighedsværktøjer til analyse, simulering og test, der hurtigt og kosteffektivt sikrer, at deres produktet opnår den rette pålidelighed.
Af Susanne Otto, FORCE Technology

Hvordan kan man tænke pålidelighed ind i produktudviklingen fra starten af udviklingsforløbet? Hvilke værktøjer skal man vælge for at opnå mest værdi for pengene? Dette og en hel række andre ting svarer FORCE Technologys seneste resultatkontraktprojekt inden for pålidelighed på. Projektet hedder PPEPP (Proaktivt Paradigme for Elektroniske Produkters Pålidelighed).

Pålidelighedsstrategi der reducerer time-to-market

PPEPP-projektet går ud på at udvikle et paradigme (dvs. et system af tanker og sammenhænge), der omsætter væsentlige tekniske, ressourcemæssige og økonomiske forudsætninger for et nyt produkt til en optimeret pålidelighedsstrategi- og proces. Paradigmet udvælger og prioriterer relevante pålidelighedsværktøjer i form af analyser, simuleringer og tests, der hurtigt og kosteffektivt sikrer, at produktet opnår den rette pålidelighed. Paradigmet integreres med de udviklingsmodeller, som virksomhederne benytter, hvorved pålideligheden designes ind tidligt i udviklingsforløbet og bliver en del af projektplanen.

Med resultaterne af PPEPP-projektet bliver virksomhederne i stand til at udvikle produkter med den rette pålidelighed på den kortest mulige tid i forhold til deres individuelle forhold. Dermed sikres tryg markedsintroduktion, reduceret time-to-market og besparelser på ressourcer i forbindelse med uventede fejl.

Læs mere om PPEPP-projektet her:

Få indblik i resultaterne

De indledende resultater fra projektet præsenteres på en konference arrangeret af FORCE Technology d. 13. november 2019 i Hørsholm. På konferencen er der også indlæg fra internationalt anerkendte fageksperter inden for produktpålidelighed.

Læs mere om pålidelighedskonferencen her:

GTS-infrastruktur – se faciliteterne her

Ud over de mange testfaciliter som FORCE Technology stiller til rådighed, har dansk erhvervsliv adgang til mere end 120 test- og demonstrationsfaciliteter hos GTS-institutterne.

Du kan tjekke testfaciliteterne ud på teknologiskinfrastruktur.dk

 

Foto: FORCE Technology