Nyt partnerskab skal udvikle og modne teknologi og infrastruktur til at fange, lagre og bruge CO2. 20 projekter igangsættes nu, og ud af dem deltager GTS-institut i tre af dem. De første løsninger skal være klar i 2025.

Fangst, lagring og anvendelse af CO2, også kaldet CCUS, bliver en del af løsningen for at nå Danmarks mål om 70 pct. reduktion af CO2 i 2030. Nu intensiveres indsatsen med en bevilling på 201 mio. kr. fra Innovationsfonden til et nyt partnerskab kaldet INNO-CCUS.

INNO-CCUS er et af fire partnerskaber (Innomissions), der skal levere markante bidrag til, at Danmark nedbringer CO2-udledningen og samtidig styrker dansk erhvervs konkurrencekraft. I de fire Innomission samarbejder en lang række virksomheder og vidensinstitutioner om at fremme den fælles dagsorden.

”Fangst og anvendelse af CO2 er bydende nødvendigt for, at vi som samfund løser den altoverskyggende klimakrise, vi har bragt os selv i ved årtiers ufortrødent brug af fossile ressourcer. Det er svært at overdrive, hvor vigtig denne Innomission er for arbejdet hen imod en fossilfri fremtid, og vigtigheden øges time for time. Derfor er vi på Teknologisk Institut stolte over at være en del af partnerskabet, der tæller 56 særdeles kompetente virksomheder, universiteter og GTS-institutter”, udtaler direktør Sune Dowler Nygaard fra Teknologisk Institut.

INNO-CCUS skal i de kommende år udvikle og modne teknologi og infrastruktur til at fange, lagre og bruge CO2. I partnerskabet er der både fokus på kortsigtede og langsigtede løsninger. Derfor er forventningen at det allerede i 2025 er muligt at levere de første, konkrete resultater, som vil bidrage til CO2-reduktioner.

20 projekter bliver sat i søen

Allerede nu bliver 20 projekter igangsat. Teknologisk Institut deltager i tre projekter. De bliver gennemført i samarbejde med en række videns- og industripartnere. Projekterne har fokus på henholdsvis overvågning af CO2-lagre, CO2 fra afbrænding af biomasse og udledninger fra cementproduktion.

Store partnerskaber baner vej for grøn omstilling

Teknologisk Institut deltager i forvejen i flere partnerskaber om CCUS, herunder Project Greensand, der udvikler en infrastruktur til lagring af CO2 i nedlagte oliereservoirer i Nordsøen.

”Både bevillingsgivere og virksomheder investerer mere og mere ambitiøst i grøn omstilling, herunder CCUS. Og det sker i partnerskaber, der bliver stadig større og stadig bredere. Det er ubetinget godt og tvingende nødvendigt, fordi de brede partnerskaber giver mulighed for interaktion mellem behov og løsninger i hele forsyningskæden. Netop det er fundamentet for at skabe en solid teknologisk infrastruktur, der fungerer, ikke kun økonomisk og teknologisk, men også i stor skala. Og derfor er INNO-CCUS er vigtigt skridt på vejen”, siger Sune Dowler Nygaard fra Teknologisk Institut.

Læs mere her