Nyt digitaliseringsprojekt skal optimere renoveringsarbejde og minimere varmetab og lækager i fjernvarmen gennem udvikling af dataanalyseredskaber til asset management. Dermed kan danske fjernvarmeselskaber i fremtiden se frem til flere digitale muligheder i driften og vedligeholdelsen af ledningsnettet.

I projektet Fjernvarme Tilstandskontrol til Asset Management sættes kræfterne ind på evaluering af fjernvarmeledningernes tilstand, og specielt varmetab og lækageovervågning er i fokus. Projektresultaterne skal føre til optimering af, hvordan den enkelte forsyning håndterer sine fysiske aktiver (Asset Management), hvoraf fjernvarmerør er de primære.

“Vi skal kort sagt hjælpe fjernvarmeforsyningen med at udnytte værdien i data fra fjernaflæste varmemålere endnu bedre og arbejde med at presse så meget information ud af de hjemtagne data som muligt. Samtidig vil vi finde de optimale løsninger på at opsamle ekstra informationer via målinger i nettet. De er nødvendige for at identificere problematiske ledninger, som kan medføre spild af energi ved fx tab af varme og lækager,” siger Jakob Fester, konsulent på Teknologisk Institut.

Inddragelse af eksperter fra branchen

Teknologisk Institut står i spidsen for projektet, som udføres i samarbejde med blandt andet Grundfos, VERDO og ReMoni. Arbejdet med at finde de rigtige steder i rørnettet til opsætning af supplerende, trådløse målinger skal ske gennem tæt samarbejde i projektgruppen mellem Teknologisk Institut og sensorproducenter, hvor først og fremmest Grundfos og ReMoni har involveret sig.

Udviklingsarbejdet vil bygge på sammenstillingen af ekspertiser i projektgruppen inden for fjernvarme, trådløs sensorik- og måling, intelligente algoritmer og analyse af big data. Samtidig vil projektet lægge vægt på, at udviklingen baseres på en tilbundsgående validering af data. Det sker ved at udnytte kompetencer inden for metrologi og usikkerhedsanalyse på Teknologisk Institut.

Udnytter data fra fjernvarmeselskaberne

Men det basale datagrundlag og udgangspunkt er de stigende mængder af lagret smart meter data, som i forvejen dagligt opdateres og logges hos fjernvarmeselskaberne. Her har branchen tidligere efterlyst generelle metoder til værdiskabelse ud fra disse data. Besparelserne forventes fx at ville kunne retfærdiggøre investeringen i fjernaflæste målere på længere sigt.

Projektet er støttet af EUDP (Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram).

Læs pressemeddelelse om projektet her