Plastemballage fra fødevarer ender i dag ofte med at blive brændt, da emballagen er sammensat af flere materialer, som ikke kan adskilles og genanvendes. I et netop afsluttet projekt har man dog udviklet teknologi, der kan gøre fleksibelt plastemballage genanvendelig og dermed føre til store økonomiske og klimamæssige besparelser.

På globalt plan udgør plastaffald et stort miljømæssigt problem, og i fremtiden vil alle producenter, der bringer et produkt på markedet, derfor skulle sikre, at emballagen genanvendes. Det udgør et særligt problem for fødevareproducenter, der af hensyn til fødevarens holdbarhed, emballerer fødevaren med en multilaminatfilm.

“Cirka 50 procent af plasten i vores husholdningsaffald er fleksible film fra fx fødevareemballage. Heraf er halvdelen multilaminatfilm, altså plast der er sammensat af forskellige typer af plast, og det er meget vanskeligt at genanvende denne plast til samme formål. Derfor er der behov for nytænkning, og det var baggrunden for projektet Circular Mono Plastic Packaging, hvor repræsentanter for hele værdikæden inden for fødevareemballage har været repræsenteret”, fortæller Søren Rahbek Østergaard, seniorspecialist på Teknologisk Institut.

Gennem de seneste tre-et-halvt år har projektet “Circular Mono Plastic Packaging”, der er støttet af Innovationsfonden, arbejdet på at udvikle en emballageløsning, som i stedet benytter såkaldt monofilm, der kun består af én plasttype og dermed er lettere at genanvende. Ud over Teknologisk Institut er partnerne Danmark Tekniske Universitet (DTU), Arla Foods, Nilpeter, Resino Trykfarver, Trepko, Vetaphone, Boeras, Salling Group og Dansk Affaldsforening.

Økonomiske og klimamæssige besparelser

I projektet har man udviklet en ny monoplast-løsning til emballering af fx ost, brød og pulver. Løsningen er tænkt til at kunne implementeres på de almindelige trykkelinjer, hvor emballagefilmen alligevel skal dekoreres, og undervejs i projektet er den blevet testet på en række fødevareprodukter. Her har man kunnet påvise en prisbesparelse på helt op til halvdelen af de nuværende omkostninger og en CO2-besparelse på endnu mere, hvis man sammenligner med den eksisterende emballage.

Derudover vil monoplast-løsningen, hvis den implementeres, kunne mindske den danske afbrænding af plast. Det vil samtidig være en konkurrencemæssig fordel for danske virksomheder, som dermed kan levere en løsning på de krav om genanvendelse, som fødevareproducenter til det europæiske marked snart bliver mødt med.

Projektet startede i maj 2020 og sluttede med udgangen af 2023. Læs mere om resultaterne her.

Foto: Teknologisk Institut