FORCE Technology overtager medarbejdere og aktiviteter i Kiwa Inspecta A/S pr. 1. februar 2023. Med købet styrker FORCE Technology sin position som udbyder af inspektionsydelser indenfor NDT-, svejse- og trykområdet.

FORCE Technology har mange års erfaring med inspektion og certificering af energianlæg og kender indgående den danske energiinfrastruktur, der skal være rygraden i, at Danmark nu allerede i 2045 skal være CO2-neutral.

”Vi ser allerede nu, at mangel på energiteknologisk arbejdskraft hindrer en grøn omstilling i et tilstrækkeligt højt tempo”, fortæller Jesper Haugaard, bestyrelsesformand i FORCE Technology.

”Som GTS-institut er vores vision at gøre verden mere bæredygtig og sikker, og overtagelsen af aktiviteterne og særligt de kompetente medarbejdere er et vigtigt skridt mod at indfri vores vision”, siger han.

Kunder vil få gavn af overtagelsen

FORCE Technology beskæftiger mere end 1.000 medarbejdere og har som et af nordens førende teknologiske serviceinstitutter en omfattende infrastruktur af test- og prøvningsfaciliter, der er afgørende for flere danske styrkepositioner som fx vindsektoren, den maritime industri og life science-sektoren.

”Både nye og nuværende kunder vil med overtagelsen opleve, at vi kan betjene endnu flere, endnu bedre med øget fleksibilitet og kapacitet, som markedet efterspørger i en tid med knaphed på fagtekniske ressourcer”, siger Hanne Christensen, CEO i FORCE Technology.

”Vores kunder vil få gavn af de synergier, som overtagelsen medfører, hvor fx automatiserede og digitale inspektionsydelser vil styrke deres konkurrenceevne og give dem adgang til en bred vifte af kompetencer og faciliteter indenfor fx materialeområdet”.

Læs mere hos FORCE Technology her

Foto: Unsplash