En nyudviklet teknologi til 4-takts skibsmotorer er nøglen til, at eksisterende skibe i fremtiden kan sejle på metanol og ammoniak og dermed blive CO2-neutrale.

Skibsfarten oplever et stigende pres for at reducere klimaaftrykket. Branchen har forpligtet sig til at reducere CO2 med 50 pct. i 2050. I samme tempo forventes verdenshandlen og dermed transport på skibe at stige. Metanol eller ammoniak som brændstof kan bane vejen til at nå de ambitiøse mål.

”Anvendelse af grøn metanol reducerer CO2-udledningen med ca. 70 pct. og er derfor et attraktivt brændstof. Det er samtidig et tilgængeligt brændstof, som er let at transportere”, siger projektleder Lars Overgaard, Teknologisk Institut.

Injektor udvikles til indsprøjtning af brændstof

Projektet Injektorteknologi til grønne brændstoffer i 4-takts skibsmotorer, støttet af Energistyrelsens støtteprogram EUDP, vil tage udfordringen op. Missionen er at udvikle en teknologi, som gør det muligt for både eksisterende og nye skibe at sejle på metanol. Sekundært undersøges mulighederne også for ammoniak.

”Udfordringen med metanol er at få brændstoffet til at tænde. Derfor skal vi udvikle en injektor, som sprøjter en mindre mængde diesel ind først, som sikrer tænding og derefter metanol”, forklarer Lars Overgaard.
Injektoren, som er en slags dyse, udvikles og testes på en lastbilsmotor i Teknologisk Instituts motorlaboratorium. Herefter 3D-printer Teknologisk Institut prototyper i fuld skala.

Kommerciel løsning til metanoldrift

MAN Energy Solutions, der deltager som motorproducent, ønsker at være på forkant med behov for CO2-neutrale brændstoffer.

”Vi oplever stor interesse for alternative brændstoffer. Efter projektet håber vi at stå med en prototype, som vi kan skalere op til egne motorstørrelser og dermed tilbyde en teknisk løsning til metanoldrift i både eksisterende og nye skibe”, siger Finn Fjeldhøj, chef for MAN Energy Solutions, Holeby.

Kravene til injektorteknologien er, at der hurtigt skal kunne skiftes fra metanol til diesel i tilfælde af udfordringer med metanolforsyningen.

”Det er essentielt, at vi finder pålidelige løsninger, der sikrer stabil drift og strømforsyning på skibe”, siger Finn Fjeldhøj.

Ammoniak er CO2 -neutralt

I projektet vil ammoniak som brugbart maritimt brændstof også blive undersøgt.

”Ammoniak indeholder ikke kulstof og danner dermed ikke CO2. Vi vil undersøge, hvordan forbrændingsegenskaberne er for ammoniak og med brint som støttebrændsel. Hvis brint er baseret på grøn strøm, så får vi et CO2-neutralt brændstof”, forklarer Peter Glarborg, professor, DTU.

Han uddyber, at selve kemien for ammoniak og brint, og hvorvidt det har potentiale til at fungere rent praktisk i en motor, vil blive undersøgt i DTU’s laboratorier.

”Hverken ammoniak eller metanol er fantastiske brændstoffer. De kræver begge et støttebrændsel for at sikre antænding, så det kræver en teknologiudvikling. Den nye injektor er et nøgleelement for at få disse alternative brændstoffer til at fungere i praksis”, siger Peter Glarborg, professor, DTU.

Du kan læse pressemeddelelsen her

Foto: Teknologisk Institut