En gruppe førende virksomheder og vidensinstitutioner har udviklet en ny teknologi til genanvendelse af kompositmaterialer, som fx bruges i produktion af vindmøllevinger.

Den nye teknologi muliggør, at det sidste skridt kan tages mod en fuldkommen cirkulær værdikæde i vindmølleindustrien. I forbindelse med at fremme den nye teknologi inden for industrien, er projektet CETEC (Circular Economy for Thermosets Epoxy Composites) blevet lanceret. Det forventes, at CETEC vil fremlægge en løsning for både implementering og kommercialisering af den nye teknologi inden for tre år.

Projektet er anført af verdens førende vindmølleproducent Vestas og er delvist finansieret af Innovationsfonden. De øvrige partnere i projektet er Olin Corporation, der er verdens største epoxyproducent, Teknologisk Institut og Aarhus Universitet. Denne partnerkreds har tidligere samarbejdet i innovationsprojektet DreamWind, som CETEC er en fortsættelse af.

Kemisk genanvendelse gør epoxy fuldt genanvendelig

Teknologien består af to dele. Først bliver kompositmaterialerne skilt ad i glasfiber og epoxy. Herefter bliver epoxyen yderligere neddelt i grundbestanddele, der er af samme kvalitet som de jomfruelige materialer, en proces der kaldes kemisk genanvendelse, eller chemcycling. Disse bestanddele kan så genanvendes til produktion af nye vindmøllevinger og dermed gøre epoxyen fuldt genanvendelig.

Vindmøller er i dag 85-90% genanvendelige, og de sammensatte materialer i vingerne udgør den største forhindring for et fuldt cirkulært materialekredsløb. For at nå dertil er der behov for nye tilgange, der kan styrke genanvendeligheden af vingerne og deres design. Hvis målsætningen nås, vil CETEC have taget et vigtigt skridt mod en vindmølleindustri, der ikke producerer affald.

”I takt med at verden i stigende grad forpligter sig til en CO2-neutral fremtid, forventes det, at vindmølleindustrien vil opleve betydelig vækst i de kommende år. Derfor er det helt afgørende at sikre, at vores branche kan opskalere på bæredygtig vis, herunder ved at minimere vores eget aftryk på miljøet. Vestas har allerede forpligtet sig til nul-affalds vindmølleproduktion senest i 2040, og CETEC bliver en vigtig milepæl på vejen mod det, der potentielt set vil kunne løse problemet med deponering af vindmøllevinger,” siger Allan Korsgaard Poulsen, Head of Sustainability and Advanced Materials, Vestas Innovation and Concepts.

Bygger videre på eksisterende teknologi

CETEC vil bygge videre på den eksisterende teknologi til genanvendelse af glasfiberkomponenter ved at adressere manglen på genanvendelsesteknologier for epoxy-resiner.

Det vil indgå i et nyskabende cirkulært kredsløb for vindmølleindustrien. Samtidig kan en modnet teknologi for kemisk genanvendelse af epoxy potentielt set få betydning for andre brancher, der anvender kompositter i produktionen, som for eksempel bilindustrien og flyindustrien.

”Som verdens største producent af epoxy og som leverandør til vindmølleindustrien, er vi hos Olin stolte af at bidrage med teknologisk ekspertise i dette vigtige bæredygtighedsprojekt. Udvikling af teknologi, der imødekommer behovet for genanvendelig epoxy, vil være endnu et eksempel på, at vi handler på vores bæredygtighedsmål om øget ressourceeffektivitet. Dette innovationsarbejde vil hjælpe branchen til at minimere forbruget af jomfruelige materialer til fordel for genbrug og genanvendelse,” siger Leif Ole Meyer, TS&D Leader EMEAI hos Olin Corporation.

Projektet CETEC forventes at have en varighed på tre år. En udførlig strategi for både implementering og kommercialisering af den nye genanvendelsesteknologi ventes at være klar ved projektets udløb.

Du kan læse den fulde pressemeddelelse her

Foto: Teknologisk Institut/Vestas