Nyt forsker- og producent-netværk skal udvikle metode til mere energieffektive produktdesigns til dansk industri, ved brug af bl.a. kunstig intelligens.

Tænk hvis man kunne sætte en computer til at beregne, hvordan et produktdesign skulle se ud, for at det blev så energieffektivt som muligt og med den mindst mulige CO2-udledning.

Det er målet et nyt projekt, der med udgangspunkt i en række virksomhedscases arbejder efter at skabe mere energieffektive produkter til dansk industri. Easy-E som projektet hedder, er støttet af EUDP og løber i de næste tre år.

Easy-E projektet ønsker at tage den viden, der findes på DTU omkring topologioptimering – i særdeleshed termisk topologioptimering – og gøre den tilgængelig for dansk industri.

Topologioptimering handler om at få en computeralgoritme til at optimere en given problemstilling. Hvis man fx sætter nogle rammer op omkring belastning, vægt, materiale og volumen, kan algoritmen beregne det mest optimale forhold mellem styrke og vægt og vise hvordan emnet skal se ud, når materialet fordeles. Ved termisk topologioptimering er den eneste forskel, at det i stedet for vægt og styrke handler om energirelaterede egenskaber, såsom varmeoverførsel eller køling – og energieffektivitet ses som den hurtigste og mest rentable vej til at reducere det danske CO2-regnskab.

”Det er interessant at gribe problemstillinger omkring energieffektivitet an på denne måde, fordi computeren ofte kommer med løsninger, som er markant anderledes, end det vi intuitivt kan tænke os til. Og det har danske industri brug for, hvis vi skal lykkes med at udnytte de mange energipotentialer, så vi kan reducere CO2-udledningen frem mod 2030,” lyder det fra Nikolaj Vedel-Smith, faglig leder på Teknologisk Institut, som er projektleder i Easy-E.

Udgangspunkt i konkrete industrielle udfordringer

Computeralgoritmen til termisk topologioptimering bliver udviklet og testet i løbet af de tre år, projektet varer, og efterfølgende skal den gøres kommercielt tilgængelig for danske industri gennem en letanvendelig software.

Før man kommer så langt, skal algoritmen dog prøves af på konkrete problemstillinger, og det skal sikres, at de topologioptimerede emner rent faktisk kan fremstilles. Derfor har projektet deltagelse fra en række virksomhedspartnere, som repræsenterer forskellige industrier, og som står med aktuelle udfordringer – fx inden for køling af datacentre og batterier til elbiler.

”Det ultimative mål for projektet er, at vi får løsningen ud og spare CO2. Måden vi gør det på, er ved at lave en god og billig løsning, som rent faktisk efterspørges i markedet. Derved kan løsningen sættes i produktion, så den kommer ud, hvor det rent faktisk har en effekt – nemlig ude hos forbrugerne,” fortæller Nikolaj Vedel-Smith.

Du kan læse den fulde pressemeddelelse her

Foto: Teknologisk Institut