Den første fuldskala-facadetest i projektet BioFacades:UpHigh er netop blevet udført hos DBI. Selvom den første konstruktion dumpede, følger nu en lang række tests, som skal muliggøre bæredygtige facader i etagebyggeri.

Det kan være særdeles vanskeligt at anvende træ eller andre biobaserede materialer på en ventileret facade på etagebyggeri. Selvom træ kan imprægneres, så det lever op til materialekravene, er der nemlig stadig usikkerhed om, hvordan udvaskning og ældning påvirker træets brandegenskaber over tid. Projektet BioFacades:UpHigh har derfor til formål at bevise, at det er muligt at bygge etagebyggeri med ventilerede træfacader uden brandimprægnering eller sprinkling.

“Tidligere har man brugt imprægneret træ, men der er usikkerhed om levetiden, og ingen vil løbe den risiko i dag. I projektet undersøger vi, om man kan lave facader med biobaserede materialer, der er designet, så de forhindrer brandspredning på facaden. Målet er at kunne bygge så højt som muligt med det samme sikkerhedsniveau som ved traditionelt byggeri”, siger Asmus Haastrup, der er Research Consultant hos DBI og som sammen med Mia Fossing Frederiksen står i spidsen for projektet.

BioFacades:UpHigh

Projektet BioFacades:UpHigh startede i november 2022 og løber frem til udgangen af 2024. Formålet er at bevise, at det er muligt at bygge etagebyggeri med ventilerede træfacader uden brandimprægnering eller sprinkling, hvis facaden er designet til at forhindre brandspredning.

I løbet af projektet vil der blive foretaget 10 facadetests af forskellige træfacader. Ud over DBI deltager bygherrerne Nrep, Fælledby og CPH Village i projektet samt producenten Frøslev Træ. Projektet skal lede til dokumenterede løsninger, der forhindrer brandspredning, det skal bane vejen for træfacader på 3 konkrete og nyskabende byggerier fra de 3 bygherrer og lede til et katalog af designanbefalinger til træfacader til etagebyggeri. Projektets samlede budget er på 6,6 mio. kr. og er støttet af Realdania og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen via DBI’s resultatkontrakt.

Indledende test

Første skridt mod en biobaseret facadeløsning blev taget den 31. august, da DBI udførte den første af i alt 10 fuldskala-facadebrandtests af biobaserede facader i projektet. Konstruktionen var en 8 meter høj facade bygget i ubehandlet træ og designet med flammeafbøjere i stål. På indersiden af den ventilerede facade var der brandstop af ekspanderende materiale for at undgå skorstenseffekt. Testen blev udført efter et udkast til den nye fælleseuropæiske facadeteststandard og inkluderede således også et indvendigt hjørne. Desuden blev ilden tændt i et bål af træ i bunden af opstillingen.

“I projektet må facaden hverken være brandimprægneret eller sprinklet, og målet er, at branden ikke spreder sig mere end én etage. For at opnå dette kan man f.eks. arbejde med ikke-brandbare elementer i facaden, fremspring i facaden, flammeafbøjere eller brandstop”, fortæller Mia Fossing Frederiksen, der er projektleder i DBI.

Ilden nåede første flammeafbøjer efter ca. fem minutter og bevægede sig op over den anden flammeafbøjer efter 11 ½ minut. Dermed havde ilden spredt sig to etager over bålet, hvor ilden blev antændt.

Designet til brandsikkerhed

Der er 5 partnere i projektet, som hver har 2 af de i alt 10 facadetests til rådighed, hvor de frit kan designe den facade og afprøve de løsninger eller idéer, de ønsker.

Den første facadetest var en af de 2 tests i projektet, som DBI selv har til rådighed. I løbet af efteråret vil yderligere 4 facader blive testet i projektet, mens de resterende 5 tests vil finde sted i foråret, inden projektet afsluttes ved udgangen af 2024.

“Projektet gør brandsikkerhed til et designparameter fra start, så det ikke er et nødvendigt onde til sidst i processen, men er en del af designet. Det er nødvendigt at indarbejde brandsikringen i designet og have elementer, der har flere funktioner – som f.eks. arkitektoniske og brandmæssige egenskaber”, siger Mia Fossing Frederiksen.

Du kan læse mere om projektet her

Foto: DBI