Bedre genanvendelse af eksisterende vejbelægning, mindre CO2-forbrug og reduceret transport. Det er nogle af de fordelene ved det nye bærelagsmateriale, som Teknologisk Institut vil optimere til danske forhold.
Af Christine Vodsgaard Larsen

Det nye bærelagsmateriale, BSM (BitumenStabiliseret Materiale), har allerede, med stor succes, været anvendt i andre verdensdele. På baggrund af de udenlandske erfaringer fra især Sydafrika, vedtog Vejdirektoratet sidste år at gennemføre en indledende forsøgsserie for at opsamle erfaring og skabe større klarhed om potentialet for BSM i Danmark.

Opgaven landede hos Teknologisk Institut, hvor seniorspecialist Ole Grann Andersson har stået i spidsen for laboratorieforsøgene.

”I løbet af 2019 har vi gennemført et indledende, men omfattende laboratorieprøvningsprogram for Vejdirektoratet, for at undersøge mulighederne med BSM. Og resultaterne er positive”, siger Ole Grann Andersson.

Bedre udnyttelse af genbrugsasfalt

Selvom gammel asfalt fint kan genbruges i asfaltproduktion, så bliver der stadig opsamlet store lagre af genbrugsasfalt, som typisk blot genanvendes som erstatning for stabilt grus.

”Det vi ønskede, var at muliggøre anvendelse af genbrugsasfalten i et mere højværdigt bærelagsmateriale. BSM er et koldblandet produkt, som kan hæve genbrugsmaterialets stabilitet uden at kræve store mængder opvarmningsenergi, og som kan produceres lokalt”, forklarer Ole Grann Andersson og fortsætter.

”Fra et bæredygtighedsperspektiv er BSM derfor godt. Der er tale om genanvendelse af eksisterende vejbelægning og produktet blandes i ikke-opvarmet tilstand. Begge aspekter bidrager til en CO2-reduktion. Og når processen foregår lokalt, er der mindre transport. Sidst, men ikke mindst, er mængden af bitumen minimeret sammenlignet med traditionel asfaltproduktion, hvilket er positivt, da bitumen er jordoliebaseret”, siger Ole Grann Andersson.

Stort potentiale

Teknologisk Instituts forventning er, at BSM, som et nyt og prisgunstigt bærelag med en bæreevne på et niveau mellem stabilt grus og varmblandet asfalt, vil kunne reducere de andre belægningslag i en vejopbygning. Det vil give både en miljømæssig og økonomisk gevinst. De første erfaringer indikerer, at der er tale om et interessant produkt, som med både fornuftig bæreevne og en bæredygtig profil synes at udvise et betydeligt potentiale i dansk vejbygning. Men der er fortsat behov for at optimere på BSM mix-design til danske forhold – og for at udarbejde egentlig dokumentation for den reducerede CO2-belastning.

”BSM kan være et interessant nyt produkt ved fx genopbygning af de mange mindre og ikke ideelt opbyggede små kommuneveje, som døjer med revner, afknækkede kanter eller hængende sideudvidelser, hvor en omfattende rekonstruktion eller kraftig forstærkning med varmblandet asfalt er for omkostningstung”, siger Ole Grann Andersson.

Teknologisk Institut arbejder sammen med en række af vejsektorens øvrige aktører på at tilvejebringe yderligere tiltag og udviklingsfinansiering gennem projektansøgninger, så produktets egenskaber og bæredygtighedspotentiale kan fastslås og en bredere anvendelse dermed kan realiseres i Danmark og de resterende nordiske lande.

Vil du vide mere? Kontakt:
Ole Grann Andersson, olan@teknologisk.dk, 7220 3209

 

Foto: Teknologisk Institut